I naše dobré vlastnosti nám mohou bránit v setkávání s Bohem

Jsem člověk, který si vše plánuje. Obyčejně tak kolem června mám zaplněný svůj diář na další kalendářní rok, a to včetně soukromých cest. Jsem velmi organizovaný. Všechno má své místo a mám rád, když je všechno tak, jak má být. Spousta lidí tyhle vlastnosti považuje za dobré. Ale i naše dobré vlastnosti nám mohou bránit v setkávání s Bohem. 

Boha lze nejlépe najít právě teď

Plánování je dobré a do určité míry nezbytné.
Ale Boha nacházíme hlavně v přítomném okamžiku.
Bůh žije ve věčném teď.
Neustále nás zve,
abychom se pohroužili
do přítomné chvíle,
abychom mohli být s ním.
Právě teď a tady.

Někdy se může stát plánování budoucnosti způsobem, jak se vyhnout přítomnosti. Ale když se vyhýbáme přítomnosti, vyhýbáme se Bohu. Mít všechno na svém místě může být jednak snahou mít vše pod kontrolou, jednak únikem od záležitostí, na nichž právě teď skutečně záleží. Často nacházíme Boha v chaosu svého života, své povahy, svých nezdarů.

Bůh je uprostřed nejobyčejnějších věcí

Jednou z největších chyb
v historii lidstva bylo
snažit se najít Boha
v mimořádnosti.
Bůh sice někdy využívá
mimořádné prostředky,
aby upoutal naši pozornost,
ale od počátku je nejraději uprostřed
nejobyčejnějších věcí.
Dítě v Betlémě v jeslích – co může být obyčejnější?

Chápat tuto skutečnost je pro život vůbec a život z víry velmi důležité. Většinou jsme schopni mnohé věci pochopit až při zpětném pohledu. Bůh ale nabízí, abyste věci nahlíželi a chápali v přítomném okamžiku. Chce, abyste chápali věci tehdy, když se skutečně dějí. Bůh chce, abyste si plně uvědomovali každý nádech, každé sousto, každý dětský úsměv, každé slovo, které čtete, každou píseň, kterou slyšíte, každý polibek na rtech. Bůh miluje obyčejné věci.

Výzva, inspirace

Učte se nacházet Boha v běžných činnostech a situacích každodenního života.