To, co se nemělo stát, se stalo: začala hrozná válka.
Proč Bůh dopustil tuto válku? 
Protože vůle někoho ze zodpovědných se neshodovala s Boží vůlí…

 

(…) To, co se nemělo stát, se stalo: začala hrozná válka a celý svět se zatajeným dechem upadl v pochybnost, zda se nerozšíří a nezachvátí další národy.

Přes mnohé modlitby, i ty naše, Bůh dopustil válku. Proč? Protože vůle někoho ze zodpovědných se neshodovala s Boží vůlí. Doufáme jenom, že Bůh ve svých tajemných plánech a ve své nekonečné lásce, dokáže a bude chtít vyvodit něco dobrého i z tohoto nesmírného zla. Z tohoto důvodu a především proto, aby se navrátil pokoj, se nepřestaneme modlit.

V této chvíli pak musíme všichni cítit, že jsme povoláni k tomu, abychom rozhodně sledovali takovou životní linii, která by napravila - alespoň v našem nitru ten omyl, který byl spáchán. Lidé nekonali vůli Boží, vůli Boha pokoje, a konali svou vůli. My se musíme nasadit tak jako nikdy, abychom dokonale plnili jeho vůli, která je vyjádřena v jeho slovech.

Jeho slova musí dnes pro nás nabýt zcela mimořádný význam. Jestliže jsme si zvolili Boha jako ideál, jestliže jsme ho postavili na první místo, vyžaduje to, abychom postavili na první místo ve svém srdci jeho Slovo, jeho vůli. Před ním se určitým způsobem každá věc musí stát lhostejnou. Důležité je žít Boží Slovo, být živým Slovem.

Kéž pro všechny platí to, co má nejvyšší hodnotu: ne jedna nebo druhá věc, ale vůle Boží.