Dnes 31.12.2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. R.I.P.

Ze slov Benedikta XVI:

Člověk je vykoupen láskou

Člověk je vykoupen láskou.
To platí už i v čistě světské oblasti.
Když někdo ve svém životě zakusí velkou lásku,
jako by v tom okamžiku zažil „vykoupení“,
jež dává smysl celému jeho životu.
Nicméně si velmi brzy všimne, že láska jemu věnovaná  
jeho životní problém  sama o sobě neřeší;
je napadnutelná a zranitelná.
Může být zničena smrtí.

Člověk potřebuje lásku naprostou.
Potřebuje jistotu, s níž může říci:
„Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata,
ani nic přítomného, ani budoucího,
ani výška, ani hloubka,
a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit
od lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38-39).

Jestliže absolutní láska jako absolutně jistá existuje,
potom – a jedině potom – je člověk „vykoupen“,
ať se mu přihodí cokoliv.
Toto máme na mysli, když říkáme:
Ježíš Kristus nás „vykoupil“.

Smrtí pro každého z nás začíná plný život

Když dohasíná život,
ať v pozdním věku
či na začátku své pozemské existence
nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech,

nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev
nebo uzavřený životní osud,

ale znovuzrození a obnovené bytí,
které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.

Smrtí končí pozemská zkušenost,
ale smrtí zároveň pro každého z nás
za hranicemi času
začíná plný a nepomíjející život.