Každá lekce obsahuje video s vyučováním a materiály

Modlitební kurz „Jak se modlit“ s vyučováním Peta Greiga byl vydán v Anglii hnutím Modlitby 24-7 a nyní je dostupný i v češtině. Kurz „Jak se modlit“ se skládá z osmi vyučování, která pokrývají širokou škálu témat, od úvodní otázky „Proč se modlit?“, přes „Uctívání“, „Naslouchání“ nebo „Osobní modlitbu“. Nevyhýbá se ani náročným tématům jako „Nevyslyšené modlitby“ nebo „Duchovní boj“.

Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online. Každá lekce obsahuje video s vyučováním a materiály pro diskuzi ve skupinkách. Navíc je pro vás připravena spousta dalších materiálů, díky kterým můžete dál objevovat nové kreativní způsoby modlitby nebo naopak vyzkoušet modlitby, které začali používat křesťané již v dávných dobách, jako jsou např. modlitba Lectio Divina nebo Examen. Videa a další doprovodné materiály k jednotlivým lekcím najdete na stránkách www.jaksemodlit.cz a jsou k dispozici zdarma. Materiály můžete kdykoliv využít pro vaši potřebu nebo pro uspořádání kurzu ve vaší skupince nebo společenství.

Často s modlitbou bojujeme

„Pane, nauč nás modlit se“ prosili učedníci Ježíše. Stejně jako učedníci, i my se potřebujeme modlitbě učit.

Pro většinu z nás je modlitba běžnou součástí našeho života. Mnoho lidí by si ale možná o sobě nepomyslelo, že jsou modlitební šampioni. Naopak spíše často s modlitbou bojujeme. Někde v hloubi duše víme, že bychom modlitbu měli zařadit do svého života, ale nevíme jak. Někdy nám schází motivace, někdy jsme zklamaní, že nám Bůh na naše modlitby neodpověděl. Někdo touží naučit se naslouchat Bohu. Někomu se možná modlitební život scvrknul na seznam našich přání, která Bohu vyjmenujeme a tím považujeme tuto naši křesťanskou aktivitu za splněnou. Modlitební kurz přináší spolu s dalšími doprovodnými materiály spoustu inspirace a podnětů k tomu, jak můžete osvěžit svůj modlitební život.

Naším přáním je, aby modlitební kurz přinesl novou inspiraci a vášeň pro Ježíše do našich všedních dnů. Abychom objevovali krásu toho, že smíme přicházet za svým Bohem a trávit s ním čas. Cílem není modlitba jako taková, ale prohloubení našeho vztahu s Pánem Bohem.

V češtině navíc také vyšla kniha „Jak se modlit: jednoduchý průvodce pro obyčejné lidi“ od Peta Greiga, která se tematicky prolíná s modlitebním kurzem a přináší další inspiraci a povzbuzení do modliteb.

Odkazy:

Webové stránky: jaksemodlit.cz

Facebook: facebook.com/modlitby247

Youtube: youtube.com/c/Modlitby247CZ365