Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech 22. - 26. listopadu 2023 v prostorách Duchovního centra sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna

Seminář je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí; zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení vnitřních zranění.

Program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modliteb za účastníky.
Seminář je určen pro každého od 15 let. Během programu je zajištěno hlídání dětí ve věku 3-14 let.
 

Pro představu o tom, co seminář Otcovo srdce je, si můžete poslechnout rozhovor s manžely de Hoxarovými na TV Lux.

Máte-li zájem o účast, zaregistrujte se prosím na níže uvedeném odkaze:

https://krestanskypodnikatel.cz/akce/duchovni-obnova