Všichni, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova, které promlouvá do našich životů, jsou zváni na Letní školu Božího slova.

Téma letošního 1. ročníku zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS.

Konkrétně se budeme zabývat biblickými příběhy o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi. Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb s Božím slovem. Cílem této školy je přesvědčit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy nás provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.

Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře v termínu 28. – 31. 7. 2021. Podrobnější informace naleznete na www.katechetiolomouc.cz.