Víra je podstata toho, v co doufáme. (Žid 11,1) - Biblický citát na dnešní den

14.11.2018, 16:40

Kongres „Společně pro Evropu“ 15. – 17. 11. 2018 v Praze

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 v Praze proběhne setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Evropu“ s názvem „Po stopách sametové revoluce“. Tato iniciativa již téměř 20 let usiluje o vzájemné přijetí a pochopení různých kulturních a politických identit.

Odkaz na „sametovou revoluci“ připomíná přátelům „Společně pro Evropu“ nutnost obnovit jejich společné rozhodnutí: přinášet do post-sekulární kultury ducha křesťanského humanismu a tím přispívat ke sjednocení Evropy. Motto setkání: „Chceme svědčit o tom, že cesta k Evropě, jako ke společnému domu jednotlivých států a rodiny národů není utopií“, bude provázet v uvedených dnech všechny účastníky kongresu. Během setkání promluví teolog Tomáš Halík, historik Jaroslav Šebek, senátor Pavel Fischer a zástupci různých hnutí, společenství a sdružení.

Na kongres navazuje otevřené setkání s iniciátory „Společně pro Evropu“, které se koná 17. 11. 2018 od 16 hodin v Centru Mariapoli, Mladoboleslavská 667, 190 17 Praha 9 – Vinoř.

Tiskový mluvčí: Jiří Kratochvíl, tel: +420 603 867 930,

e-mail: j.kratochvil@focolare.cz

Odkaz na web pro další informace: http://www.together4europe.org

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2019) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj...

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2019) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové...

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“
(18. 2. 2019) Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od...

Stolec svatého Petra - svátek

(17. 2. 2019) Co se připomíná o svátku Stolce svatého Petra?

Týden manželství

(11. 2. 2019) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.