Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 v Praze proběhne setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Evropu“ s názvem „Po stopách sametové revoluce“. Tato iniciativa již téměř 20 let usiluje o vzájemné přijetí a pochopení různých kulturních a politických identit.

Odkaz na „sametovou revoluci“ připomíná přátelům „Společně pro Evropu“ nutnost obnovit jejich společné rozhodnutí: přinášet do post-sekulární kultury ducha křesťanského humanismu a tím přispívat ke sjednocení Evropy. Motto setkání: „Chceme svědčit o tom, že cesta k Evropě, jako ke společnému domu jednotlivých států a rodiny národů není utopií“, bude provázet v uvedených dnech všechny účastníky kongresu. Během setkání promluví teolog Tomáš Halík, historik Jaroslav Šebek, senátor Pavel Fischer a zástupci různých hnutí, společenství a sdružení.

Na kongres navazuje otevřené setkání s iniciátory „Společně pro Evropu“, které se koná 17. 11. 2018 od 16 hodin v Centru Mariapoli, Mladoboleslavská 667, 190 17 Praha 9 – Vinoř.

Tiskový mluvčí: Jiří Kratochvíl, tel: +420 603 867 930,

e-mail: j.kratochvil@focolare.cz

Odkaz na web pro další informace: http://www.together4europe.org