Letnice - nemají pevné datum

Datum Letnic je pohyblivé. Slaví 50 dní po Velikonocích. Datum Letnic lze dohledat zde - v dynamickém liturgickém kalendáři.   

 

Letos se Letnice slaví: 19.5.2024

 

Letnice - historie a význam

Letnice jJsou vlastně vyvrcholením Velikonoc. Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, letnice oslavou začátku sklizně.

Pro Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem víc, protože mají spojitost s událostmi z dějin záchrany člověka Bohem. Židé si každoročně o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích si připomínají další důležitou událost - darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.