Zajímá vás historie,
umění,
kultura,
literatura,
filosofie nebo
náboženství
a etika?
 

Přijďte na den otevřených dveří, kde vám představíme naše obory:

  • Dějiny křesťanského umění
  • Dějiny evropské kultury
  • Aplikovaná etika
  • Katolická teologie
  • Teologické nauky

Využijte možnost potkat se osobně s vyučujícími, zeptat se studentů, jak se jim u nás studuje, a dozvědět se informace o přijímacích zkouškách a průběhu studia přímo od referentek studijního oddělení.

Čeká Vás představení fakulty a studijních oborů, prohlídka budovy s děkanem, výstava, soutěž a interaktivní program.

 

Program dne:

14:00 Představení fakulty, studijních oborů a přijímacího řízení

14:40 Prohlídka prostor, návštěva knihovny

15:15 Interaktivní program

Výstava

 

V sobotu 28. ledna od 14:00 

KTF UK, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice

 

Další a aktuální informace: