Bůh si nás vyvolil 
ještě před stvořením světa.  (Ef 1,4)