Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha)

Soustružník, strojní inženýr, kněz, doktor teologie, milovník slonů, vyhledávaný a oblíbený duchovní průvodce, kazatel a autor duchovní literatury. 

Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT v Praze, Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze – Litoměřicích a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1974 byl vysvěcen na kněze a zprvu působil v duchovní správě v Plzni. Kvůli úspěšnému působení zejména mezi mládeží byl komunistickou totalitní mocí odsunut do pohraničí (Toužim). Po roce 1989 se plně zapojil do veřejného života církve. Věnoval se přednáškové a publikační činnosti. Založil a vedl Pastorační středisko pražské arcidiecéze (1991–2004), stál za zrodem a rozvojem internetových projektů vira.cz, pastoace.cz. Dále byl spoluzakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a vedoucím katedry pastorálních oborů na KTF UK.

V roce 2011 jej papež Benedikt XVI. jmenoval čestným prelátem Jeho Svatosti, od roku 2009 je Aleš Opatrný kanovníkem (a následně proboštem) Vyšehradské kapituly.

Odkazy: