K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8) - Citát z Bible na každý den

26. 6. 2023, kl, MN, ovy

Zřeknutí se zla z naší minulosti

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,.... > Magie, okultismus

Po velmi pohnuté minulosti, včetně zneužívání v rodině, jsem vyzkoušela z duchovního světa všechno možné: hindu-buddhistickou filozofii (karma, reinkarnace) spolu s dalšími praktikami New Age - Reiki, jóga, astrologie, léčení kameny, meditace, holotropní dýchání, homeopatie, práce s energií, božské ženství, brethariánství, mandaly apod. Pak jsem na jednom křesťanském modlitebním večeru poznala Ježíše a dala mu svůj život. Následně jsem nastoupila do katechumenátu a připravuji se na křest. Myslela jsem, že se s Kristem všechno smaže tak nějak automaticky, ale mám pocit, že moje minulost je pořád se mnou, někdy se na mě bolesti z minulosti doslova sesunou. Co s tím můžu dělat?

-redakčně upraveno-

U okultních věcí nikdy přesně nevíme, co nesou za důsledky

U okultních věcí nikdy přesně nevíme, co nesou za důsledky. Někdy nás zasáhnou vnějškově, jindy otevřou prostor Zlu, které najde způsob, jak nám komplikovat život. Domnívám se, že prvním krokem na Vaší straně je zřeknutí se všech těchto praktik: Můžete se sama modlit a použít formulace: „Já se těchto věcí zříkám a odmítám tyto praktiky a také všechny důsledky, které sebou přinášejí.“ A následně pak můžete sama nebo s knězem (pokud jsou pouta silnější) prosit Ježíše o osvobození, rozvázání pout, která vznikla.
V rámci přípravy na křest je pak třeba tyto skutečnosti také vložit do modlitby za Vás, mluvíme o tzv. malých exorcismech. Možná se objeví, že bude třeba hledat i další kroky.

Jednotlivé bolestné události neseme v sobě a jejich důsledky nám mohou cestu životem pořádně komplikovat. Potřebujete dozrát k odpuštění viníkům. Tedy zkuste nastoupit na cestu odpuštění rodině, rodičům, násilníkovi z dětství… Takové věci nemusí jít odpustit jen na první přání. Někdy se musíme modlit delší čas a prosit Boha o sílu k odpuštění než se v nás věci pohnou. Vhodnou metodou pro zpracování traumatu je např. metoda EMDR.

Nic z uvedeného ale nesmí být ale naše izolovaná aktivita. Spíše do svého životního příběhu zvěte Pána Ježíše Krista, on nás vysvobozuje. A i když se zrovna nic neděje, nic necítíme, přesto Bůh je při díle. Připravuje si cestu dál. Zvěte ho, dovolte mu, aby se dotknul, jednal.

 
Připojujeme příklady modliteb za zřeknutí se zla, které zasáhlo do našeho života:

Zřeknutí se okultních praktik – okultismus, spiritismus, horoskopy, práce s kosmickou energií, věštění, vykládání karet, čarodějnictví, předpovídání budoucnosti, černá magie, voodoo, prokletí
- Ve jménu Ježíše Krista se zříkám moci, kterou jsem dal nad svým životem (jméno věštkyně, čarodějnice, zaklínače) a ducha, který působil v (jméno věštkyně, čarodějnice, zaklínače).

Zřeknutí se pokřiveného obrazu Boha (více zde)

Zřeknutí se pokřiveného obrazu sebe sama – komplexů, pochybností, fobií:
- Ve jménu Ježíše Krista  se zříkám falešných myšlenek (zříkám se myšlenky, že nejsem milováníhodná, zříkám se strachu s matky, strachu ze zranění druhými, zříkám se nenávisti k sobě samé, zříkám se pocitu, že nemohu Pánu Ježíši přijít na oči se vším špatným, co dělám, zříkám se pocitu, že mě Ježíš nemůže milovat, zříkám se strachu, zříkám se pocitu, že neumím druhé milovat, zříkám se nedůvěry k sobě, ke druhým i k Bohu…)  více zde

 

U všeobecných oblastí útlaku se zřekněte všeho, od čeho se chcete osvobodit. Ve jménu Ježíše Krista se zříkám manipulace, sebelítosti, strachu, lži, …

Zřeknutí se pocitů křivdy, neodpuštění, nenávisti, zatrpklosti, závisti, pýchy, pomsty, hněvu, strachu, traumat
- Ve jménu Ježíše Krista se zříkám otroctví nenávisti, kterou mám vůči (jméno člověka) a odpouštím mu (pojmenujte konkrétní zkušenost) v Ježíšově jménu. Ve jménu Krista se zříkám pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili…. více zde

Zřeknutí se sexuálních a duchovních vazeb
Ve jménu Ježíše Krista se zříkám všech sexuálních a duchovních vazeb s (jméno člověka) a odpouštím mu (pojmenujte konkrétní zkušenost) v Ježíšově jménu. V Ježíšově jménu se zříkám žádostivosti, fantazie, …

Zřeknutí se strachu
- Ve jménu Ježíše Krista se zříkám otroctví strachu, který se mě zmocnil (uveďte důvod nebo jméno člověka, který vyvolal strach). Pokud někdo vyvolal strach, odpusťte a požehnejte mu v Ježíšově jménu.

Zřeknutí se nezdravých vazeb
- Ve jménu Ježíše Krista ruším každý nezdravý vztah (jméno člověka, může to být otec, matka, starý přítel) a přebírám zodpovědnost za svůj život.


Pokud jste tak ještě neučinila, prosím, zbavte se na znamení svého rozhodnutí věcí, které mají souvislost s okultními praktikami.

Kategorie otázky: Víra a život (život z víry), Magie, okultismus

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…