Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2022, aled

Zatracení člověka

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Výklady jednotlivých pasáží Bible

Dobrý den, moc Vám děkuji za tuto Vaši službu odpovědi na dotazy. Při čtení evangelia jsem narazila na tento verš: Matouš 5, 22: "...kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu". A zároveň se mi připomněl verš ze skutků apoštolů: Skutky apoštolů 8, 20 "Petr mu odpověděl: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou". Chtěla bych se zeptat na to, jak si máme vykládat tyto dva biblické verše, a zároveň i ostatní verše Písma. Jestli to máme chápat doslovně? Moc ráda čtu Písmo, zvláště Nový zákon, rozjímám nad každým slovem, chci Boží slovo uskutečňovat ve svém životě, ale nevím, jak je vykládat. Moc děkuji za odpověď.

Žádná z vět Písma nejde vytrhnout a vykládat sama o sobě

Dobrý den,
studium Písma je skutečně žádoucí a je dobré, že mu i v dnešní uspěchané době dokážete vyhradit čas. Písmo je dar, který jsme od Boha dostali. Židé, kteří si toho byli vždy dobře vědomi, kvůli tomu učili své děti číst i v dobách, kdy to zdaleka nebylo běžné. Mít možnost číst Tóru pro ně byla a je povinnost. Křesťané dlouhou dobu spoléhali na výklad Písma, který jim zprostředkuje církev, a o mnoho se tak ochuzovali.

Zároveň Bůh povolává každého člověka jeho jménem, tedy jako jednotlivce, ale ve společenství. Není možné být „osamělým křesťanem“, Bůh je s námi skrze druhé lidi. A o četbě a studiu Písma to platí také. Rozboru biblických textů se lidé věnují od jejich vzniku, kontext jejich původu a jejich význam pro člověka zkoumají celé teologické fakulty všude po světě. Bible není jednotná, jsou v ní knihy historické, poetické i zákoníky. Paradoxně právě zcela jednoznačný starozákonní soubor konkrétních pravidel doslova nebereme (je nám jasné, že nemůžeme nikoho kamenovat nebo používat pokyny z Bible v současném zemědělství), často ale hledáme konkrétní význam u vyjádření poetických. Je vlastně úlevné zjistit, že i po mnoha stovkách let se lidé nedobrali jednoznačného významu biblických vyjádření a nesvázali tak Boha do lidských myšlenkových pochodů. Každý den, v každé chvíli má Bůh možnost promlouvat skrze biblický text ke konkrétním lidem nově, tak, jak oni v tu chvíli potřebují.

Žádná z vět Písma nejde vytrhnout a vykládat sama o sobě. Vždy je potřeba znát kontext. Ani body desatera neplatí absolutně a je třeba k nim dodat, jak jsou myšlena. Tím spíš věty z jednotlivých příběhů, kde je důraz kladen na celkové vyznění. Je pro nás přínosem, že biblické postavy nejsou černobílé, buď dobré nebo špatné, že procházejí vývojem, klopýtají, ztrácejí nervy, podléhají emocím a pudům, jsou závislé na pomoci ostatních a na milosti Boží. Na naprosté nepochopení Božího daru tak Petr odpoví ve spravedlivém hněvu a Bible o tom přináší svědectví, čímž ale neříká, že Petr volil správná slova. Že byla jeho první slova projevem rozhořčení, to dokazuje Petr sám, když vzápětí své prohlášení zmírňuje a nabízí východisko: „Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.“ To, co Bible ve Starém i Novém zákoně zakazuje, je upírat druhému možnost spásy. Hospodin je nekonečně dobrý a lidé nemají právo si o nikom myslet, že by ho snad Bůh nedokázal zachránit. Věřme, že to platí i o těch, kteří z nerozvážnosti toto pravidlo poruší (dokonce, i když jsou to biblické postavy) – vždyť jinak bychom to pravidlo porušili sami.

Mohu-li Vám radit, pokud můžete, najděte si skupinku, se kterou byste Písmo mohla číst společně; nejlépe, kdyby by ji vedl někdo, kdo má odpovídající vzdělání nebo ochotu se vzdělávat. Pokud ve vašem okolí žádná taková skupina není, můžete si pořídit komentáře k biblickým knihám, které Vám pomohou text správně pochopit. (V současné době vzniká český ekumenický komentář, mnoho knih už vyšlo: Český ekumenický komentář - Dům Bible České biblické společnosti (dumbible.cz). Menší a více čtivý je Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu série | Databáze knih (databazeknih.cz).) Zajímavé rozbory biblických textů najdete i v archivu Českého rozhlasu.

Přeji Vám hodně radosti z četby Písma a nebojte se – i když některá jeho místa vypadají nejasná nebo zavádějící, základní zvěst je neměnná: Bůh si přeje spásu všech.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible, Bible, jak číst, koupě,

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!