Bůh je králem celého světa. (Ž 47,8) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020, pah

Zasahuje Bůh do válek?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,
četl jsem Bibli, zaujalo mě, jak Bůh vyvedl Izraelity přes Rudé moře, které se otevřelo, a oni prošli na druhou stranu z Egypta, jak Bůh krmil izraelity na poušti manou, aby nezemřeli hlady a dalšími způsoby a zázraky zasahoval do jejich života. No a když se podívám do nedávné historie, jak např. došlo k obležení Leningradu za 2. světové války zločinnou německou armádou, ve městě zemřelo milion lidí hlady, hlavně dětí, došlo ke kanibalismu, lidé padali jako mouchy, protože nebylo možné zásobování města, než došlo ke zmrznutí Ladošského jezera, přes které se podařilo alespoň zlomek potřebných potravin převézt nákladními automobily. A já se ptám, proč Bůh nezasáhl a nechal zemřít milion nevinných lidí hlady a zimou? Proč je nezásoboval manou nebo proč nezpůsobil to, aby například němečtí obléhatelé byli zlikvidování podobně jako egyptská armáda při pronásledování Izraelitů či jinak? Další příklad, ve 30. letech byl hladomor na Ukrajině, kde umřelo asi tři miliony lidí a nikdo jim nepomohl. Dle Bible Bůh miluje lidi a je mocný, a když dokázal ve Starém zákoně intervenovat, proč nezasahuje nyní? Vládne tu Satan a on jen přihlíží? Nebo nemá pravomoc zasáhnout do dění na Zemi? Nebo Bůh trestá nevinné? Děkuji za reakci

Nikoli Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha

Dobrý den,
na Váš dotaz lze odpovědět velmi jednoduše: Když člověk zavrhne Boha, pak Bůh volbu člověka respektuje. Všechny události, které ve svém dotazu jmenujete, a nejen ony, se mohly dít na základě této volby. Na počátku 20. století Panna Maria ve Fatimě před tím vším varovala. Říkala, že pokud se lidstvo neobrátí, všechny tyto věci nastanou, a to nikoli jako nějaký Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Témata: zlo a utrpení

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2021) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(10. 5. 2021) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Svátek matek 2021

Svátek matek 2021
(9. 5. 2021) Datum Dne matek připadá v roce 2021 na neděli 9.5.

Výročí narození Sophie Scholl z odbojové skupiny Bílá růže (Weisse Rose)

Výročí narození Sophie Scholl z odbojové skupiny Bílá růže (Weisse Rose)
(8. 5. 2021) Sophie Schollová se narodila 9.5.1921 v křesťanské rodině. Zemřela v necelých dvaadvaceti letech pod gilotinou v…

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána. 1. - 21. 5. 2021. Registračním poplatkem přispějete na…