Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020, pah

Zasahuje Bůh do válek?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,
četl jsem Bibli, zaujalo mě, jak Bůh vyvedl Izraelity přes Rudé moře, které se otevřelo, a oni prošli na druhou stranu z Egypta, jak Bůh krmil izraelity na poušti manou, aby nezemřeli hlady a dalšími způsoby a zázraky zasahoval do jejich života. No a když se podívám do nedávné historie, jak např. došlo k obležení Leningradu za 2. světové války zločinnou německou armádou, ve městě zemřelo milion lidí hlady, hlavně dětí, došlo ke kanibalismu, lidé padali jako mouchy, protože nebylo možné zásobování města, než došlo ke zmrznutí Ladošského jezera, přes které se podařilo alespoň zlomek potřebných potravin převézt nákladními automobily. A já se ptám, proč Bůh nezasáhl a nechal zemřít milion nevinných lidí hlady a zimou? Proč je nezásoboval manou nebo proč nezpůsobil to, aby například němečtí obléhatelé byli zlikvidování podobně jako egyptská armáda při pronásledování Izraelitů či jinak? Další příklad, ve 30. letech byl hladomor na Ukrajině, kde umřelo asi tři miliony lidí a nikdo jim nepomohl. Dle Bible Bůh miluje lidi a je mocný, a když dokázal ve Starém zákoně intervenovat, proč nezasahuje nyní? Vládne tu Satan a on jen přihlíží? Nebo nemá pravomoc zasáhnout do dění na Zemi? Nebo Bůh trestá nevinné? Děkuji za reakci

Nikoli Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha

Dobrý den,
na Váš dotaz lze odpovědět velmi jednoduše: Když člověk zavrhne Boha, pak Bůh volbu člověka respektuje. Všechny události, které ve svém dotazu jmenujete, a nejen ony, se mohly dít na základě této volby. Na počátku 20. století Panna Maria ve Fatimě před tím vším varovala. Říkala, že pokud se lidstvo neobrátí, všechny tyto věci nastanou, a to nikoli jako nějaký Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Témata: zlo a utrpení

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?