David dobyl tvrze Siónu - a to je město Davidovo. (2 S 5,7) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020, pah

Zasahuje Bůh do válek?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,
četl jsem Bibli, zaujalo mě, jak Bůh vyvedl Izraelity přes Rudé moře, které se otevřelo, a oni prošli na druhou stranu z Egypta, jak Bůh krmil izraelity na poušti manou, aby nezemřeli hlady a dalšími způsoby a zázraky zasahoval do jejich života. No a když se podívám do nedávné historie, jak např. došlo k obležení Leningradu za 2. světové války zločinnou německou armádou, ve městě zemřelo milion lidí hlady, hlavně dětí, došlo ke kanibalismu, lidé padali jako mouchy, protože nebylo možné zásobování města, než došlo ke zmrznutí Ladošského jezera, přes které se podařilo alespoň zlomek potřebných potravin převézt nákladními automobily. A já se ptám, proč Bůh nezasáhl a nechal zemřít milion nevinných lidí hlady a zimou? Proč je nezásoboval manou nebo proč nezpůsobil to, aby například němečtí obléhatelé byli zlikvidování podobně jako egyptská armáda při pronásledování Izraelitů či jinak? Další příklad, ve 30. letech byl hladomor na Ukrajině, kde umřelo asi tři miliony lidí a nikdo jim nepomohl. Dle Bible Bůh miluje lidi a je mocný, a když dokázal ve Starém zákoně intervenovat, proč nezasahuje nyní? Vládne tu Satan a on jen přihlíží? Nebo nemá pravomoc zasáhnout do dění na Zemi? Nebo Bůh trestá nevinné? Děkuji za reakci

Nikoli Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha

Dobrý den,
na Váš dotaz lze odpovědět velmi jednoduše: Když člověk zavrhne Boha, pak Bůh volbu člověka respektuje. Všechny události, které ve svém dotazu jmenujete, a nejen ony, se mohly dít na základě této volby. Na počátku 20. století Panna Maria ve Fatimě před tím vším varovala. Říkala, že pokud se lidstvo neobrátí, všechny tyto věci nastanou, a to nikoli jako nějaký Boží trest, ale jako následek našeho jednání bez Boha.

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě

Témata: zlo a utrpení

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.