Bůh je naše spravedlnost.   (Jer 33,16) - Citát z Bible na každý den

3. 9. 2021, pemu

Vizualizace a lucidní snění

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den.

Já nejsem věřící, ale zajímal by mě Váš názor.

Je špatná vizualizace? Když je člověk nemocný nebo má nějaký zdravotní problém a v myšlenkách si představuje, že se uzdraví?

A je špatné že si člověk v lucidním snění sám vytváří sny?

Četla jsem, že obojí je špatné a člověk nevědomky spolupracuje s démony. Je to pravda?

Děkuju za odpovědi. Hezký den.

Rizika patří spíše do oblasti psychické, než duchovní

Vážená M.

řekl bych, že z pohledu katolické křesťanské teologie je třeba s hodnocením „démoničnosti“ nějakého konání pracovat opatrně. Přirozená a duchovní realita světa a lidského života je velmi složitá a unáhlené či černobílé soudy mohou způsobovat spíše škody. To však neznamená, že všechno, co přinese nějaký zdánlivý užitek, skutečně člověku prospívá. Týká se to jak věcí běžných a praktických, tak i věcí, které mohou mít již charakter duchovní a „nadpřirozený“. Zejména v této oblasti je vždy třeba moudře rozhodovat a rozlišovat, protože jde o věci méně zřejmé a viditelné.

Jako lidé žijeme v komplexní morální a duchovní realitě, kde kromě Božího dobra působí i síly zla. Kterému z těchto vlivů se člověk otevře, záleží především na něm samotném, na jeho vůli, se kterou k nim přistupuje. V zásadě platí, že záleží na morálním postoji člověka, na jeho svědomí. Jedinec sobecký, který je zahleděný do sebe a hledá jen vlastní prospěch, nebo dokonce nechává ve svém srdci neodpuštění a nenávist, takový otevírá své nitro zlu a nerozhoduje již tolik, skrze které prostředky se tak děje. A platí to i naopak. Člověk, který v sobě kultivuje lásku a otevřenost k druhým, usiluje o ctnosti a dobro, což jsou hodnoty Boží, takový je chráněn před vlivy zla ve všech podobách. Křesťanská víra pak hovoří o obrácení se ke Kristu, životě z Něj a z jeho Ducha, čímž se člověk otevírá Božímu dobru a zlo mu nemůže uškodit.

Koukněme se teď konkrétněji na Váš dotaz. Neexistuje na něj jednoznačná odpověď, neboť pojem vizualizace je dnes užíván v různých významech. Navíc se lze setkat s různými křesťanskými pohledy na věc, které se od sebe liší svými východisky. Některé se omezují na interpretaci čistě biblickou (zejména evangelikální proudy) a mají tak sklony k fundamentalistickému, černobílému vidění. Jiné křesťanské přístupy respektují i odborné disciplíny, jako je psychologie a antropologie, a přistupují k těmto věcem daleko více „interdisciplinárně“. To je například přístup katolický.

Vezmeme-li zde v úvahu vizualizaci ve smyslu určité formy autosugesce s nějakým osobním cílem, jako je například uzdravení, úspěch v nějaké činnosti apod., pak je příliš zjednodušující hovořit o démonickém pozadí (tedy pokud uvedená činnost není vložena do nějakého jasně okultního spirituálního kontextu). Rizika takovéto práce s vlastní psychikou patří spíše do oblasti psychické, než duchovní. Při nevhodném používání mohou vést k psychické labilitě a nerealistickým postojům v životě, v krajním případě až k psychickým poruchám. Pokud se však používají na základě vědecky ověřených metod psychoterapie a pod vedením takto pracujících odborníků, pak mohou být prospěšné. Podobně i s lucidním sněním. Jde o fenomén, který je třeba zkoumat odborně a nechat pod dohledem vědy zejména proto, že má rovněž potenciál určitých rizik v oblasti psychiky.

Závěrem bych tedy shrnul, že případná duchovní rizika jakékoliv činnosti záleží hlavně na tom, s jakým morálním postojem k nim člověk přistupuje. To v podstatě platí u všech věcí v našem životě. Ohledně praktik vizualizace a lucidního snění pak vidím primárně rizika psychologické povahy. Při používání všelijakých psychologických technik je vždy třeba mít na paměti, že oblast lidské psychiky je velmi citlivá a subtilní. Je vhodné se raději obrátit na skutečné odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie a koučinku, kteří používají vědou ověřených metod.

Zároveň je vhodné poznamenat, že bohatství křesťanské spirituality nabízí řadu prostředků, kde se člověk může otevřít uzdravení, požehnání a dobru přímo od Boha, od Tvůrce, a to bez jakýchkoliv rizik. Mám na mysli různé podoby přímluvné modlitby, modlitby za uzdravení, anebo svátosti pomazání nemocných. Výhoda těchto prostředků spočívá v tom, že jdou „přímo ke zdroji“ lidské existence a života člověka, otevírají se lásce a požehnání samotného Tvůrce a transformující síle jeho Ducha.

Přeji Vám moudrost a požehnání.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy začíná advent?

(28. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle

Advent

Advent
(26. 11. 2021) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2021) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2021) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…