Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

3. 9. 2021, pemu

Vizualizace a lucidní snění

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den.

Já nejsem věřící, ale zajímal by mě Váš názor.

Je špatná vizualizace? Když je člověk nemocný nebo má nějaký zdravotní problém a v myšlenkách si představuje, že se uzdraví?

A je špatné že si člověk v lucidním snění sám vytváří sny?

Četla jsem, že obojí je špatné a člověk nevědomky spolupracuje s démony. Je to pravda?

Děkuju za odpovědi. Hezký den.

Rizika patří spíše do oblasti psychické, než duchovní

Vážená M.

řekl bych, že z pohledu katolické křesťanské teologie je třeba s hodnocením „démoničnosti“ nějakého konání pracovat opatrně. Přirozená a duchovní realita světa a lidského života je velmi složitá a unáhlené či černobílé soudy mohou způsobovat spíše škody. To však neznamená, že všechno, co přinese nějaký zdánlivý užitek, skutečně člověku prospívá. Týká se to jak věcí běžných a praktických, tak i věcí, které mohou mít již charakter duchovní a „nadpřirozený“. Zejména v této oblasti je vždy třeba moudře rozhodovat a rozlišovat, protože jde o věci méně zřejmé a viditelné.

Jako lidé žijeme v komplexní morální a duchovní realitě, kde kromě Božího dobra působí i síly zla. Kterému z těchto vlivů se člověk otevře, záleží především na něm samotném, na jeho vůli, se kterou k nim přistupuje. V zásadě platí, že záleží na morálním postoji člověka, na jeho svědomí. Jedinec sobecký, který je zahleděný do sebe a hledá jen vlastní prospěch, nebo dokonce nechává ve svém srdci neodpuštění a nenávist, takový otevírá své nitro zlu a nerozhoduje již tolik, skrze které prostředky se tak děje. A platí to i naopak. Člověk, který v sobě kultivuje lásku a otevřenost k druhým, usiluje o ctnosti a dobro, což jsou hodnoty Boží, takový je chráněn před vlivy zla ve všech podobách. Křesťanská víra pak hovoří o obrácení se ke Kristu, životě z Něj a z jeho Ducha, čímž se člověk otevírá Božímu dobru a zlo mu nemůže uškodit.

Koukněme se teď konkrétněji na Váš dotaz. Neexistuje na něj jednoznačná odpověď, neboť pojem vizualizace je dnes užíván v různých významech. Navíc se lze setkat s různými křesťanskými pohledy na věc, které se od sebe liší svými východisky. Některé se omezují na interpretaci čistě biblickou (zejména evangelikální proudy) a mají tak sklony k fundamentalistickému, černobílému vidění. Jiné křesťanské přístupy respektují i odborné disciplíny, jako je psychologie a antropologie, a přistupují k těmto věcem daleko více „interdisciplinárně“. To je například přístup katolický.

Vezmeme-li zde v úvahu vizualizaci ve smyslu určité formy autosugesce s nějakým osobním cílem, jako je například uzdravení, úspěch v nějaké činnosti apod., pak je příliš zjednodušující hovořit o démonickém pozadí (tedy pokud uvedená činnost není vložena do nějakého jasně okultního spirituálního kontextu). Rizika takovéto práce s vlastní psychikou patří spíše do oblasti psychické, než duchovní. Při nevhodném používání mohou vést k psychické labilitě a nerealistickým postojům v životě, v krajním případě až k psychickým poruchám. Pokud se však používají na základě vědecky ověřených metod psychoterapie a pod vedením takto pracujících odborníků, pak mohou být prospěšné. Podobně i s lucidním sněním. Jde o fenomén, který je třeba zkoumat odborně a nechat pod dohledem vědy zejména proto, že má rovněž potenciál určitých rizik v oblasti psychiky.

Závěrem bych tedy shrnul, že případná duchovní rizika jakékoliv činnosti záleží hlavně na tom, s jakým morálním postojem k nim člověk přistupuje. To v podstatě platí u všech věcí v našem životě. Ohledně praktik vizualizace a lucidního snění pak vidím primárně rizika psychologické povahy. Při používání všelijakých psychologických technik je vždy třeba mít na paměti, že oblast lidské psychiky je velmi citlivá a subtilní. Je vhodné se raději obrátit na skutečné odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie a koučinku, kteří používají vědou ověřených metod.

Zároveň je vhodné poznamenat, že bohatství křesťanské spirituality nabízí řadu prostředků, kde se člověk může otevřít uzdravení, požehnání a dobru přímo od Boha, od Tvůrce, a to bez jakýchkoliv rizik. Mám na mysli různé podoby přímluvné modlitby, modlitby za uzdravení, anebo svátosti pomazání nemocných. Výhoda těchto prostředků spočívá v tom, že jdou „přímo ke zdroji“ lidské existence a života člověka, otevírají se lásce a požehnání samotného Tvůrce a transformující síle jeho Ducha.

Přeji Vám moudrost a požehnání.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

(Vnitřní) uzdravení:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.