Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

18. 10. 2021, sk

Víra

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Milá redakce,
mám problém, který bych chtěla vyřešit, ale potřebuji k tomu pomoc...
Poslední dobou (půl roku) jsem značně ochabla ve víře. Postupně jsem se přestával modlit a snažit udržovat s Bohem spojení. Ke zpovědi chodím poměrně pravidelně (jednou měsíčně), ale i tak nemám pocit, že by se to zlepšovalo. V kostele přestávám dávat pozor a modlím se tak polovičatě, většinou jen střelné modlitby. Chtěla bych to změnit, ale naráz to asi nepůjde. Nemáte nějaké doporučení, co mám dělat, kde začít..?
Děkuji za odpověď!

Ve vztahu s Bohem neexistuje věroměr dobré úspěšné modlitby

Zdravím N.
díky za otázku i Tvou touhu růst ve vztahu k Bohu. Je třeba, abys ve svém životě vědomě vytvářela prostor pro Boha.  V každém vztahu jsou vždy dva. Ty a Bůh, Bůh a Ty. Lidové úsloví praví: „každý chvilku tahá pilku.“ Co to znamená? Žít, sloužit, modlit se...  Pravidelně, věrně s vytrvalostí, tak jako Bůh nekonečně vytrvale miluje Tebe, přichází k Tobě a doprovází Tě ve Tvém životě.
Jako lidé máme tendenci, trochu problém, že si věci poměřujeme -  chceme vše mít 100%. U Boha to tak není. Ve vztahu s Bohem neexistuje věroměr, pocitoměr, dobré úspěšné modlitby – říká Max Kašparů. V životě jsou období, kdy přátelství s Bohem prožívám intenzivněji, a období kdy je to slabší. To jsou chvíle, kdy se ukáže, zda jsme věrní, toužíme opravdově být s Bohem a žít a sloužit Jemu.

Co s tím?
Rozpomeň se na chvíle, kdy jsi s Bohem žila intenzivně. Je to odrazový můstek k uvědomění si, že Bůh je vždy s námi a nikdy nás neopouští. Rozhodni se a nastav si, jak a kdy se s Ním chceš setkávat. Vždy vše předkládej vedení Ducha svatého. Důležitá je pravidelnost a  touha chtít se setkat – modlit se -  s Bohem.

V čase, kdy si myslíš, že klesáš, nejde Ti to, Boha necítíš, nedělej velké změny. Vytrvej a kráčej v modlitbě, jak jsi doposud dělala. Můžeš zkusit změnit jednu věc - styl, způsob modlitby. Důležitá je věrnost, pravidelnost a vytrvalost. Začni nejprve maličkostmi,  potom můžeš dělat větší kroky.

Sv. Pavel povzbuzuje: Mějme oči upřeny na Ježíše Krista, od něj nám pochází všechna sláva. Neztrácej z očí Ježíše a stále koukej na něj, srdcem, myslí, celým tvým životem.

Ať se Ti to daří, den, co den, za to se modli.

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.