Bože, ty sám si zapiš mou bídu a mé slzy. (Ž 56,9) - Citát z Bible na každý den

13. 7. 2021, ped

Víra versus skutky - dědictví

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztahy, přátelství, kamarádství

Dobrý den,
naše  rodina se dostala do tvrdých sporů ohledně dědického vypořádání. Do kostela přes rok nechodíme, ale ten, který je v kostele den co den, nám vyhrožuje vyhazovem z bytu, dává šibeniční termíny na výplatu svého podílu a hrozí prodejem vymahačské firmě.  Zaštiťuje se vírou a tvrdí, že je to Boží vůle. Je to vůbec možné? Jak se to slučuje se životem ve víře?
Děkuji

Křivdy zatemňují mysl. Je třeba chladná hlava a pomoc zvenčí

Milý ...

dříve než se pokusím odpovědět na Vaši otázku ohledně vztahu mezi životem z víry a majetkem, dovolím si pár poznámek k tématu. Situace, kdy se v souvislosti s dědictvím nebo s majetkem obecně komplikují vztahy v rodině, je poměrně častá. Z Vaší otázky není možné usoudit, jak Váš problém vznikl a jak ho řešit. Dědictví řeší notář tak, jak mu umožňuje občanský zákoník, závěť a vzájemná dohoda dědiců. Když notář vydá rozhodnutí, je pro všechny dědice závazné. Co se týká nemovitostí, vzniká mnohdy složitá situace, kdy se dědicové vzhledem k hodnotě nemovitosti nejsou schopni vzájemně „vyplatit“ a nedohoda pak může vést i k prodeji historického rodinného majetku. Pokud se tedy příbuzní nejsou schopni o dědictví dohodnout, je dobré obrátit se na notáře nebo v této oblasti znalého advokáta, který s dědici rozebere možnosti a sehraje též roli mediátora sporu. Myslím, že při snaze stran má každá situace řešení a není dobré řešení odmítat nebo odkládat do budoucnosti bez konkrétního termínu. Do problematiky pak vstupuje další generace včetně nových partnerů a nemusí to vést k jednoduššímu řešení.

K Vaší otázce, zda je možné, aby Bůh někoho „zplnomocnil“ k vymáhání majetku v situaci, kdy není v ohrožení života nebo životní nouze, bych odpověděl, že to není pravděpodobné. I když o Boží vůli a Jeho záměrech s druhými lidmi můžeme jen spekulovat. Máme však jistotu v tom, že Bůh touží po štěstí každého člověka a i v našem svědomí nás nabádá, abychom hledali pro druhé lidi dobro a projevovali jim trpělivou lásku.

Přestože majetkové spory v rodinách mají mnohdy hluboké kořeny v minulosti a pocit křivdy často zatemňuje mysl aktérů, pokuste se o řešení sporu s chladnou hlavou a s pomocí zvenčí. Předkládejte tuto bolest Bohu i v modlitbě. A doufejte, že posun v řešení majetkového sporu povede i ke zlepšení osobních vztahů v rodině. A ještě jedna souvislost: dáte tím dobrý příklad další generaci.

S pozdravem
Linka víry

Kategorie otázky: Vztahy, přátelství, kamarádství

Související texty k tématu:

Láska, vztahy, přátelství:
Přátelství, friendship, Freundschaft / foto IMA- Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (De Saint Exupery)
- Přátelé nejsou dokonalí lidé
- Narodili jsme se také pro své přátele (Józef Augustyn)
- Sdílnost přátelství posílí (Benedikt Groeschel)
- Další texty k tématu vztahy a přátelství zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Časopis IN! pro dívky - leden 2022

Časopis IN! pro dívky - leden 2022
(7. 1. 2022) Nový rok nás vítá a my můžeme s novým odhodláním otevřít své oči pro to nové a hezké, co nás čeká. Otevřít srdce pro…