Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

13. 7. 2021, ped

Víra versus skutky - dědictví

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztahy, přátelství, kamarádství

Dobrý den,
naše  rodina se dostala do tvrdých sporů ohledně dědického vypořádání. Do kostela přes rok nechodíme, ale ten, který je v kostele den co den, nám vyhrožuje vyhazovem z bytu, dává šibeniční termíny na výplatu svého podílu a hrozí prodejem vymahačské firmě.  Zaštiťuje se vírou a tvrdí, že je to Boží vůle. Je to vůbec možné? Jak se to slučuje se životem ve víře?
Děkuji

Křivdy zatemňují mysl. Je třeba chladná hlava a pomoc zvenčí

Milý ...

dříve než se pokusím odpovědět na Vaši otázku ohledně vztahu mezi životem z víry a majetkem, dovolím si pár poznámek k tématu. Situace, kdy se v souvislosti s dědictvím nebo s majetkem obecně komplikují vztahy v rodině, je poměrně častá. Z Vaší otázky není možné usoudit, jak Váš problém vznikl a jak ho řešit. Dědictví řeší notář tak, jak mu umožňuje občanský zákoník, závěť a vzájemná dohoda dědiců. Když notář vydá rozhodnutí, je pro všechny dědice závazné. Co se týká nemovitostí, vzniká mnohdy složitá situace, kdy se dědicové vzhledem k hodnotě nemovitosti nejsou schopni vzájemně „vyplatit“ a nedohoda pak může vést i k prodeji historického rodinného majetku. Pokud se tedy příbuzní nejsou schopni o dědictví dohodnout, je dobré obrátit se na notáře nebo v této oblasti znalého advokáta, který s dědici rozebere možnosti a sehraje též roli mediátora sporu. Myslím, že při snaze stran má každá situace řešení a není dobré řešení odmítat nebo odkládat do budoucnosti bez konkrétního termínu. Do problematiky pak vstupuje další generace včetně nových partnerů a nemusí to vést k jednoduššímu řešení.

K Vaší otázce, zda je možné, aby Bůh někoho „zplnomocnil“ k vymáhání majetku v situaci, kdy není v ohrožení života nebo životní nouze, bych odpověděl, že to není pravděpodobné. I když o Boží vůli a Jeho záměrech s druhými lidmi můžeme jen spekulovat. Máme však jistotu v tom, že Bůh touží po štěstí každého člověka a i v našem svědomí nás nabádá, abychom hledali pro druhé lidi dobro a projevovali jim trpělivou lásku.

Přestože majetkové spory v rodinách mají mnohdy hluboké kořeny v minulosti a pocit křivdy často zatemňuje mysl aktérů, pokuste se o řešení sporu s chladnou hlavou a s pomocí zvenčí. Předkládejte tuto bolest Bohu i v modlitbě. A doufejte, že posun v řešení majetkového sporu povede i ke zlepšení osobních vztahů v rodině. A ještě jedna souvislost: dáte tím dobrý příklad další generaci.

S pozdravem
Linka víry

Kategorie otázky: Vztahy, přátelství, kamarádství

Související texty k tématu:

Láska, vztahy, přátelství:
Přátelství, friendship, Freundschaft / foto IMA- Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (De Saint Exupery)
- Přátelé nejsou dokonalí lidé
- Narodili jsme se také pro své přátele (Józef Augustyn)
- Sdílnost přátelství posílí (Benedikt Groeschel)
- Další texty k tématu vztahy a přátelství zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?