Běda těm, kdo myslí na nepravost. (Mich 2,1) - Citát z Bible na každý den

10. 11. 2022, maj

V katolické církvi chybí Duch svatý

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den,
rád bych se dopátral toho, proč katolíci neprožívají víru v Boha jako živou. Když jdu do kostela nebo mluvím s katolíky, není v tom Duch svatý.
...
Dostal jsem se na shromáždění do jedné evangelikální církve. V chvalách  (bez varhan, na moderní nástroje) byl Duch, který zapaloval. Osobně jsem poznal Boha skrze polskou katolickou církev v Medjugorjii. Narozdíl od Čechů to ale byli lidé živé víry, plní Ducha. Co dělá česká katolická církev špatně? 
...
A ještě jeden dotaz: Jak se správně dělá znamení kříže? Pravou rukou od čela k hrudi a od levého ramene k pravému? Jak to je v dnešní církvi? Nemohu to nikde dohledat.

Milý... 

děkuji Vám za dotaz. Cením si Vašeho upřímného hledání.
Máte pocit, že katolíci, s nimiž jste v kontaktu, nemají živou víru... a snažíte se dopátrat, proč Vám to tak připadá. 

Mohu Vás ubezpečit, že Duch svatý je zde pro všechny pokřtěné. Záleží ovšem, jak s ním kdo spolupracuje, zda a jak odkrývá a rozvíjí dary Ducha, které jsou mu dány.
Duch vane, kudy chce, jak se píše v Písmu. Oslovuje člověka v modlitbě, při četbě Bible, při chvalách, liturgii, ve svátostech, skrze přírodu, sny, umění – využívá nespočet cest. Je už na každém lidském srdci, jak je k Božím znamení vnímavé a jak na ně reaguje.

Osobně znám mnoho českých katolíků plných Ducha, s láskou k Ježíši, pravé učedníky. Pokud máte pocit, že čeští katolíci nemají Ducha sv., není to naštěstí tak. Nesuďme, do srdce vidí jen Bůh! Jsou mezi námi lidé s hlubokým vztahem k Němu, kteří se o svou zkušenost s Bohem neumí sdílet s ostatními, protože jim k tomu chybí slova nebo se obávají soudů okolí. Jsou mezi námi introverti, kteří si až po delší době budování vztahu pustí druhého do hlubin srdce. Jsou mezi námi lidé zranění ze vztahů s bratry a sestrami v církvi.

Prosím nepodléhejme pokušení soudit, zda někdo má nebo nemá Ducha svatého, zda někde je, nebo není Duch svatý. Nepřísluší nám to, naše vnímání je omezené a subjektivní. A souzení se může stát nástrojem rozdělení, rozkolu.

Faktem je, že mnohde v české katolické církvi jsou prameny Ducha svatého zanesené. Aby se v lidech a místech "odšpuntovaly", působí zde např. Katolická charismatická obnova (viz www.cho.cz), což jsou katolíci hluboce oslovení Duchem svatým, kteří usilují o to, aby se i ostatní z katolické církve otevřeli více a hlouběji Duchu svatému a sloužili  si navzájem i světu Jeho dary. KCHO nabízí lidem osvědčené cesty, jak se Duchu svatému víc otevřít (např. semináře obnovy v Duchu svatém, kurzy Alfa, Otcovo srdce, Večery chval)

Možná byste mohl vyhledat modlitební skupinku "odšpuntovaných" katolíků ve svém okolí, nebo ve spolupráci s Vaším farářem pozvat do farnosti tým z KCHO, který by pro farníky uspořádal seminář Obnovy v Duchu svatém. Jezdívám se na tyto semináře modlit za nové vylití Ducha svatého do srdcí lidí a ze zkušenosti vím, že často bývají duchovním restartem pro duchovně skomírající farnosti.

Z Vašeho dotazu vnímám, že máte velkou touhu po hlubokém životě s Ježíšem, pro vydanost Jemu. Chápu, že si můžete ve farnosti připadat někdy osaměle nebo nepochopeně. Dobré je nezůstávat sám. Pokud u vás není modlitební skupinka, do které byste se mohl zapojit, můžete oslovit pár lidí a založit ji. I kdybyste byli dva, tři. Ježíš řekl, že kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, tam bude on uprostřed nich. Můžete spolu chválit Pána slovem, zpěvem s kytarou, děkovat mu, prosit Ho za cokoli vám Duch položí na srdce, číst společně Písmo a hledat, jak konkrétně společně sloužit v církvi i lidem mimo ni.

Oslovují Vás chvály. I já je mám moc ráda. Vytváří se při nich svobodný prostor Boží přítomnosti, kde se Ním lidé setkávají... a chvály spojují lidi napříč církvemi. V místě, kde žiji, toto funguje poslední roky velmi dobře. Katolíci chodí na chvály do protestantských sborů a členové jiných církví na katolické večery chval. Na některé akce spojujeme síly a neřešíme, kdo je z jaké církve. Církevní rozdělení při chvalách mizí a budují se osobní vazby mezi křesťany, z toho mám velkou radost. Mrkněte na "večery chval", zda nějaké neprobíhají ve Vašem okolí.

Osobně si myslím, že pro živou víru, pro kterou budou lidé ochotni se nasadit a trpět, je zapotřebí zakusit Boží lásku, poznat Ježíše a spolupracovat s Duchem svatým, být vnímaví k jeho vanutí. Podstatný je láskyplný vztah k Bohu, vědomí, že jsem milovaná Boží dcera/milovaný Boží syn a že můj Otec chce, abych žila naplněný život a všestranně mi v tom pomáhá – až natolik, že Jeho Syn zemřel proto, abych já mohla žít a vrátit se Domů. Pokud žiji s tímto vědomím, mám tu nejlepší motivaci k veškerému svému dobrému konání - lásku k Bohu.

Postup při dělání znamení kříže se v katolické církvi předává jako tradice z generace na generaci a je takový, jak zmiňujete; jinou tradici mají např. pravoslavní křesťané. Důležité je, že kříž zahalí jako plášť nebo štít naše tělo a pomůže nám začít se soustředit na modlitbu, přimomíná nám, komu patříme, komu se chceme podobat.

Milý ... moc Vám přeji, abyste v katolické církvi objevil i nesvátostné prameny Ducha a spřízněné duše a aby se Vaše srdce stále více podobalo Ježíšovu srdci!

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi, Církve, hnutí, ekumenismus

Související texty k tématu:

Duch svatý, letnice:

  • Jak nejlépe "realizovat sám sebe"? Jak nejlépe realizovat své životní poslání? Existuje universální návod?
  • Duch svatý není nějaká ´energie´ Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.
  • Kdo je Duch svatý, jak působí?  Duch svatý je darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. (Angelo Scarano)
  • Jakých je sedm darů Ducha svatého? Duch svatý neuděluje jen sedm darů, ale uděluje jich nespočet. Všichni jsme totiž Duchem Božím "vybavováni" k tomu, abychom "mohli být užiteční" (1 Kor 12,7). Jeho dary jsou tedy rozmanité tak, kolik existuje lidí a situací, ve kterých se lidé nacházejí. Pro základní pochopení a rozlišení se ale uvádí tzv. "sedm darů Ducha svatého" dle Iz 11,2.
  • Nevíme, jak se modlit... Existuje modlitba, která tě na první pohled přesahuje.  Bylo tomu tak od počátku církve. Apoštol Pavel napsal: "Nevíme, jak se modlit ..." A dodává: "... ale Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti a modlí se v nás." Tvoje srdce si to těžko dokáže představit, ale jeho Duch je v tvém nitru v neustávající činnosti. (Roger Schutz)
  • Duchu svatý omlouvám se, ale moc ráda tě nemám... 
  • Další texty k tématu Duch svatý, Letnice zde

 

Humor je ochranou proti fanatismu (kardinál Tomáš Špidlík)

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci

Astronaut J. B. Irwin: to ze Ježíš chdil po Zemi je víc, než že jsem já chodil po Měsíci
(19. 7. 2024) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…