Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

8. 12. 2022, jm

Určuje Bůh naše povolání?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Povolání, boží vůle

Dobrý den,
určuje Bůh, jaké povolání budeme v životě dělat, nebo nám dává na výběr? Už od mala bych chtěl být lékař. Láká mě určitý obor, ale mám v sobě jakousi myšlenku, že bych měl zvolit jiný, (konkrétní).
...
Mám strach, že pokud bych šel za svým snem a myšlenku na jiný obor ignoroval, tak Boha nějak rozhněvám. Je možné, že mi Bůh takto dává znamení, nebo je to jen v mé mysli? 

Děkuji.

Neboj se sám volit

Milý ....

Děkuju Ti za Tvůj dotaz i za důvěru, kterou vkládáš do Linky víry.

Než začnu psát o rozlišování povolání a o tom, k čemu slouží, chtěl bych napsat jednu velmi důležitou věc:

Boha nerozhněváš nebo nenaštveš tím, když se nerozhodneš tak, jak On chce. Pokud bychom měli mluvit o tom, co k nám Bůh cítí, když neplníme Jeho vůli nebo dokonce hřešíme, tj. překračujeme Jím daná pravidla či zákony, pak by bylo mnohem vhodnější slovo, a to "lítost".

Bůh se na Tebe nikdy nebude hněvat. Možná tento obrat znáš ze Starého Zákona, ale i tam se nejedná o hněv v pravém slova smyslu. To, co se tam děje, je krásně popsáno v Žalmu 81, zkus si jej najít a přečíst. Pokud to jej volně převyprávím, pak asi takto:

Bůh chce být pro mě tím jediným Bohem. Jenže já si občas volím jako svého zachránce, ochránce, někoho jiného. A co dělá Bůh? Říká: Tak se podívejme, kam to povede, když si budeš žít podle svých nápadů a nezvolíš si mne, ale někoho jiného. Ale kdyby sis mě zvolil, pak bych tě chránil i vedl, dával bych ti jen dobré...

A tím se také dostáváme k tomu, co znamená hledat a plnit Boží vůli, co vlastně Bůh vyžaduje od člověka?

Pokyny Boží v našem životě mají dvě poslání:

1) Mají nás stále směrovat na Něj, aby On byl stále naším Bohem a my jsme věděli, že nás miluje a touží, abychom Jej také milovali, abychom stále rozvíjeli svůj vztah s Ním.

2) Mají nám pomoci k tomu, abychom naplnili svoje poslání zde na zemi, protože to poslání nám dává Bůh. Zde nás ale Bůh nechce nutit, ale nabízí nám svoji cestu a naopak nám umožňuje, abychom se též projevili, abychom to Jím dané poslání nějak "obohatili" svým pohledem.

Bůh nám tedy například dává povolání k tomu být lékař a sloužit lidem. Ale to, zda budeme chirurgové, pediatři, ortopedi, oftalmologové, neonatologové, internisté apod. může být na naší volbě.

Tak bych Tě chtěl povzbudit: neboj se sám volit. Pokud budeš svoje volby dávat před Boha, pokud Mu budeš říkat: "Bože, mám tady takovouto volbu, pomoz mi, co mám zvolit, chci konat Tvou vůli," pak se můžeš spolehnout na to, že Ti Bůh vždy včas ukáže, co by od Tebe chtěl. Už se mi ale třeba stalo, že když jsem před Boha předložil nějakou věc, měl jsem pocit, jako by Bůh řekl: Chlapče, tohle si rozhodni sám, já tě povedu, ať si zvolíš cokoliv.

Kdysi mi řekl jeden mnich: S naší volbou je to tak, jako bys vcházel do tunelu s vraty na začátku a na konci. A dokud nezavřeš ta vrata na začátku tunelu, neotevřou se před tebou ta vrata na konci tunelu. Když zvolíš, neohlížej se zpět a neříkej si, jaké by to asi bylo, kdybych volil jinak, nemám tu volbu ještě nějak přehodnotit? Ne. Prostě s důvěrou v Boží vedení si zvol jednu věc a zavři za sebou ta vrata na začátku tunelu. Tím se naplno otevřou vrata na konci tunelu a Ty budeš moci jít naplno tou novou cestou.

A ještě k tomu, jak píšeš, zda nevíš, zda to není v Tvé mysli: Může to tak být, na druhou stranu je třeba říci, že Bůh se také projevuje v naší mysli, čili může to být od Boha. Nedá se tedy jednoznačně říci, jak to je a je třeba, abys to s Bohem probral v modlitbě :-)

Moc Ti fandím, aby se objevování a konání Boží vůle stalo Tvojí běžnou činností, ale aby ses nebál ani vlastních rozhodnutí.

Měj se hezky.

Budu se za Tebe modlit.

Kategorie otázky: Povolání, boží vůle

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…