Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

30. 8. 2021, tob

Svátost smíření. Je mi nepříjemné, že se nemohu vyzpovídat ženě...

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den,
pokaždé, když jdu na svátost smíření, je mi trochu nepříjemné, že se nemohu vyzpovídat ženě. Vím, že je to v katolické církvi nemožné. Také jsem si vědoma toho, že dotyčný kněz je jen prostředník a zároveň, že si toho už hodně vyslechl, avšak stejně s tím mám problém. Jsou věci, které se mi špatně říkají,  a nejsou to, předem chci upozornit, témata, které se týkají jen erotiky. Nakonec jsem si ještě vyslechla od některých kněží, jak ty "ženské" jsou při zpovídání nejhorší, jak se chtějí "vykecávat" a pomlouvat manžela, což už mě kolikrát zamrzelo. Já mám pocit, že ani já ani žádná žena z mého okolí to nedělá. Nicméně je možné, abych jako katolička chodila ke svátosti smíření k farářce jiné křesťanské církvi?

Duchovní doprovázení - hledat, riskovat, ale stojí to za námahu

Vážená L.,
děkuji za zajímavý dotaz a hned zkraje Vás nejspíš zklamu: Neznám církev, která by působila u nás (ani jinde), praktikovala svátostnou zpověď v katolickém chápání a zároveň světila ženy pro kněžskou službu. Dále už zkusím být pozitivnější.
Je skvělé, že přes všechny potíže dál hledáte způsob, jak slavit svátost smíření. A nejde jen o určitou neprofesionalitu některých zpovědníků. Její projevy lze přijmout v duchu pokání a poskytnutí odpovídající zpětné vazby může být významnou službou nejen knězi, ale i celému společenství. Také pro mě někdy složité upřímně se vyznat a to mám velice laskavého zpovědníka. Osobně mi pomáhá úleva, radost a projasněné vnímání světa, které se dostaví „jako odměna“ po poctivém vyznání.
Vedle pátrání po vyhovujícím zpovědníkovi se nabízí také hledání partnera/partnerky pro duchovní rozhovor. Mít důvěryhodného člověka zkušeného ve věcech víry, s kterým lze řešit i citlivé problémy dovolí striktněji oddělit svátostné vyznání od duchovního rozhovoru. Takový člověk nemusí být formálně teologicky vzdělaný a nemusí být knězem ani řeholnicí. Opět to znamená hledat a riskovat případné zklamání, ale stojí to za námahu.

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: zpověď

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?