Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

13. 4. 2022, Jas

Svatba s muslimem

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, sv. manželství

Dobrý den,
seznámila jsem se s muslimem a uvažujeme o svatbě. Chtěli bychom mít dva obřady, jeden u imáma a jeden v církvi. Pocházím z křesťanské rodiny a ačkoli moje víra nebyla v posledních letech příliš živá, po různých životních zkouškách jsem se začala zas více modlit.  Toužím po přijímání svátostí, i když vědomosti mi asi chybí. Křesťanská víra je pro mě tedy důležitá a chci se proto zeptat, zda je hřích učit děti oběma náboženstvím? V srdci vím, že Bůh je jen jeden,  pouze vykládání víry a praktikování je jiné.

Muslimové ale říkají, že křesťané víru nepochopili "správně",  a to mě bolí. Já mám zas ale problém s kulturou.  Vadí mi, že mnozí muslimové, včetně mého přítele, dodržují pouze některé ze závazných předpisů, jiné klidně porušují, když nehrozí, že by je někdo z rodiny viděl...)  Navíc partner chce, aby děti byly muslimové (hlavní důvod je, že by s ním nemluvili rodiče a přátele.) Já jsem však proto, aby děti byly vychovávány v duchu obou náboženství.

Řeším v sobě, zda jít každý svou cestou či pokračovat spolu (v podstatě máme pouze tento problém). Jak byste viděli problém náboženské výchovy? Je vhodné  vychovávat děti  v obou náboženstvích s tím, že Bůh je jen jeden či je to chyba? A druhá otázka, pokud bychom nakonec se rozhodli vzít, co bychom museli oba splnit, abychom mohli mít církevní sňatek? Děkuji.

V islámu má na výchovu všech svých dětí právo pouze otec

Milá ..., 
Pěkně Vás zdravím z linky víry a děkuji za důvěru i za dotazy, které Vám leží na srdci. Ptáte se, co byste měli splnit, abyste mohli uzavřít sňatek jak před imámem, tak v katolické církvi.
Nevím, jaké máte informace o svatbě v islámu. Přestože svatba muslima s křesťankou v mešitě možná je, vzhledem k zásadním rozdílům mezi chápáním manželství a rodiny v křesťanství a v islámu, se takový sňatek nedoporučuje. Křesťanství chápe manželství jako rovnoprávný vztah mezi mužem a ženou, kteří vzájemně respektují své odlišnosti, tedy včetně víry. To ale v islámu nenajdeme. Muž sice má povinnost respektovat víru ženy a nebránit jí v praktikování její víry. Dokonce, ani když bude žena jíst vepřové a pít alkohol, tak muž nemá právo jí to zakázat, protože jí to její víra povoluje… Ale podle rodinného práva, které je součástí islámu, má na výchovu všech svých dětí právo pouze otec, nikoli matka…

Abyste jako pokřtěná mohla uzavřít manželství s mužem, který patří do jiné církve, je potřeba získat dovolení od biskupa, tzv. dispenz. S tím by Vám pomohl kněz ve farnosti, kam chodíte do kostela. Je k tomu potřeba, abyste podepsala závazek, že se ve svém zamýšleném manželství budete bránit ztrátě katolické víry a podle svých možností uděláte vše proto, aby vaše děti byly pokřtěné a vychovávané v katolické víře. Nekatolická strana podepisuje prohlášení: „Beru na vědomí závazek svého partnera, který vyplývá z jeho svědomí.“

Realita je taková, že křesťanky nakonec své děti nemohou v křesťanské víře vychovávat. Váš partner už sám naznačil, že je to nemyslitelné kvůli jeho rodině. Islám je nejen náboženství, ale i politicko-sociální systém, který křesťanovi prakticky nedává prostor k tomu, aby mohl žít jako křesťan. Zkušenosti křesťanek, které vstoupily do manželství s muslimy, to potvrzují.

Milá ..., vnímám, že pro Vás víra je hodně důležitá, ráda byste přistupovala ke svátostem. Otevíráte se vztahu s Bohem, toužíte po setkání s ním. Píšete, že Vám chybí vědomosti. Mohu Vám doporučit účast v kurzu alfa , kam byste mohli případně chodit i s partnerem. Je to nezávazné seznámení s křesťanskou vírou. Důkladnější vzdělání, formaci nabízí třeba Škola křesťanského života Marie z Nazareta.

Je vzácné, že se vracíte ke kořenům svojí rodiny a hledáte cestu za Bohem. Rozhodování pro život v manželství a založení rodiny patří k zásadním krokům. A tak Vám vyprošuji moudrost a světlo Ducha svatého. Rozhodujete se nejen za sebe, ale i za vaše budoucí děti. Moc bych Vám přála, abyste mohla z víry žít a svým dětem ukazovat, že Bůh je láska.

Kategorie otázky: Náboženství různá, Církevní sňatek, sv. manželství

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…