Učedníci uvažovali, kdo z nich je největší. (Lk 9,46) - Citát z Bible na každý den

2. 11. 2020, nr

Strach z uzavření manželství

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Láska v partnerství, příprava na manželství

Dobrý den,
s partnerem jsme spolu pět let, šťastní. Nikdy jsme neřešili žádný závažný problém.  Nedávno jsme se zasnoubili a máme před svatbou. Z ničeho nic mě ale přepadla panika a úzkost spojená s otázkami, na které jsem dříve dokázala jednoznačně odpovědět. Ale teď pochybuji. Honí se mi v hlavě myšlenky: Jestli je ten pravý? Jak to můžu vědět, když jsem jiný vztah nezažila? Jestli ho stále miluji?

Partner je úžasná opora, snaží se mi vyjít ve všem vstříc, hledáme možnosti, jak mi to ulehčit, jak mi pomoci. Dokonce sám navrhnul, že se svatbou počkáme.... Chci se jen zeptat na váš názor, zda se jedná pouze o předsvatební nervozitu a jestli je něco, co bych pro náš vztah mohla udělat navíc?

Prosím o radu, předem děkuji za odpověď.

 

-redakčně upraveno-

Podívat se našemu strachu „do tváře“, odhalit a rozkrýt, čeho se vlastně obáváme

Milá ...
Volba životního partnera je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které člověk v životě dělá. Vaše pochybnosti jsou proto zcela pochopitelné a poměrně obvyklé. Určitě to není jednoduché říci „ano“ jednomu jedinému muži. Na druhou stranu – tak jako je tomu u každého rozhodnutí – musí mít člověk při rozhodování i odvahu, přijmout riziko a jít tzv. „do toho“. Říkám si tedy, zda Vaše váhání není způsobeno tímto nedostatkem odvahy a strachem z neznámého. Pak by bylo na místě se ptát sama sebe, co by Vám odvahu mohlo dodat? Např. rozhovor s někým, komu důvěřujete – Vaší kamarádkou, rodiči, příbuznými apod. Nebo rozhovor s farářem ve Vaší farnosti, psychologem, manželským poradcem?

Mohly by Vám pomoci i otázky, které si můžete sama sobě položit – „Čeho se vlastně obávám?“,  „Co způsobuje onu paniku a úzkost, která mě přepadla?“,  „Co si v manželství nedokážu nebo nechci představit?“,  „Čemu bych se chtěla v manželství vyhnout, čeho bych se chtěla vyvarovat?“ Člověk se nejčastěji bojí věcí, které nezná nebo je nemá dobře pojmenované. Obvykle se nejvíce bojíme věcí, které nemáme tzv. zvědomělé, které si plně neuvědomujeme.

Proto psychologové doporučují se podívat našemu strachu tzv. „do tváře“. Odhalit a rozkrýt, čeho se vlastně obáváme, co považujeme za nepříjemné nebo dokonce nepřijatelné. Pokud si toto ujasníte – ať už sama nebo rozhovorem s výše zmíněnými osobami – můžete to následně probrat se svým nastávajícím partnerem a možná zjistíte, že na to máte podobný názor nebo že dokonce se Váš partner obává podobných věcí v manželství a můžete se jich vyvarovat společnými silami.

Manželství je svátost a zároveň významný společenský svazek a je dobré k němu přistupovat s plnou vážností a zodpovědně – a to jak na té duchovní, tak praktické úrovni. Abyste se vyvarovala případným zklamáním a zároveň snížila míru Vašich pochybností, doporučuji si předem vyjasnit s Vaším budoucím manželem i mnoho praktických záležitosti týkající se např. hospodaření s penězi, bydlení, nakládání s majetkem. A dále plánování rodiny, praktikování náboženského života, otázky týkající se intimního soužití apod.

Také doporučuji se za Vaše dobré rozhodnutí a za Váš vztah s partnerem (po)modlit – ke sv. Duchu, aby přišel do Vašeho vztahu, do této situace a dobře Vás vedl. Vždyť Božská Trojice je nám předobrazem vztahů naplněných láskou. Dále doporučuji modlitbu k Panně Marii – matce nás všech – a k jejich rodičům sv. Jáchymovi a sv. Anně – patronům manželských párů. Můžete také poprosit o pomoc, ochranu a přímluvu svou patronku.

Milá ..., přeji Vám, abyste tímto obdobím dobře prošla a s Boží pomocí učinila dobré rozhodnutí. Přeji Vám do Vašeho života vše dobré a hlavně hodně Božího požehnání! 

Kategorie otázky: Láska v partnerství, příprava na manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2021) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2021) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2021) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Téma: narcismus. K poslechu

(17. 9. 2021) Zajímavá série tří pořadů na Radiu Wave

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2021) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…