Poslední budou první. (Mk 10,31) - Citát z Bible na každý den

18. 12. 2007, IMA, peb, tohol

Sexuální sny

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Dobrý den,

v poslední době se mi několikrát zdály sexuální sny, při kterých se vzruším. Vzbudí mě to a než to zarazím, už se mi rozjede představivost. Chvíli mi trvá, než si plně uvědomím, co dělám. Když se pak plně probudím, nejsem si jistá, jestli jsem nespáchala těžký hřích, že jsem to nedokázala hned zarazit. Bojím se potom chodit ke svatému přijímání, abych nehodně nepřijímala eucharistii.

Ve zpovědi mi kněz řekl, že je důležité žít s Bohem. Co to znamená? Je to těžký hřích, nebo lehký hřích, nebo to hřích není, když si tyto sny a myšlenky nepřeji? Trápí mě to. Nevím, jak se k tomu postavit. Večer se modlím, aby mě Bůh ochránil před těmito sny a představami.

Děkuji.

Sexuální myšlenky jsou přirozenou součástí našeho života

Vážená paní,

Můžeme Vás ujistit, že Vámi popisovaná situace není žádným hříchem. Sexuální myšlenky jsou přirozenou součástí našeho života i snění. Je ale samozřejmě jen na nás, jak s takovými myšlenkmi zacházíme v bdělém stavu: zda sexuální potenciál kultivujeme, anebo si necháme zanášet své vědomí zbytečnými a někdy zvrácenými podněty.

Nic z toho, co popisujete, tedy není překážkou k tomu, abyste nemohla slavit s Bohem i ostatními  s radostí, vděčností a pokojem v srdci eucharistii. I když jste poněkud procitla, byla to přesto úplně jiná situace, než když byste byla ve stavu normální bdělosti během dne. Může se tedy jednat nanejvýš o lehký hřích a od těch jsme mimo jiné očišťováni skrze přijetí eucharistie, jak učil již Tridentský sněm.

Je samozřejmě velmi vítáno, když se Vám postupem času určité zásady natolik vtisknou do hloubi duše, že jim budete věrná třeba i v polospánku. Ale to je spíš otázka duchovního zrání než jenom morálky. Nemalou měrou Vám v takovémto duchovním zrání pomáhá svátostná milost. A tak spíše pro boj s pocitem viny nikoliv pro skutek samotný bych Vás povzbuzoval, abyste i toto příležitostně zahrnula do svého vyznání, ale samozřejmě to může být zcela obecně. Např.: Nevhodně jsem se sebe ve spánku a při probuzení dotýkala.

Přeji vše dobré na Vaší cestě životem i na cestě kultivace své sexuality, která je Božím darem.

K tématu Vašeho dotazu Vám doporučujeme následující texty z našeho webu:
Téma "sexualita" na našem webu
Těžký a lehký hřích - rozlišení
Další odpovědi na téma "sexualita"
 

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2023) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Křesťanský hudební festival Na Výšinách

Křesťanský hudební festival Na Výšinách
(21. 5. 2023) Jake Hamilton, Jana Zubajová a Michal Horák zahrají na Vyšehradě!