Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

18. 12. 2007, IMA, peb, tohol

Sexuální sny

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita jiné

Dobrý den,

v poslední době se mi několikrát zdály sexuální sny, při kterých se vzruším. Vzbudí mě to a než to zarazím, už se mi rozjede představivost. Chvíli mi trvá, než si plně uvědomím, co dělám. Když se pak plně probudím, nejsem si jistá, jestli jsem nespáchala těžký hřích, že jsem to nedokázala hned zarazit. Bojím se potom chodit ke svatému přijímání, abych nehodně nepřijímala eucharistii.

Ve zpovědi mi kněz řekl, že je důležité žít s Bohem. Co to znamená? Je to těžký hřích, nebo lehký hřích, nebo to hřích není, když si tyto sny a myšlenky nepřeji? Trápí mě to. Nevím, jak se k tomu postavit. Večer se modlím, aby mě Bůh ochránil před těmito sny a představami.

Děkuji.

Sexuální myšlenky jsou přirozenou součástí našeho života

Vážená paní,

Můžeme Vás ujistit, že Vámi popisovaná situace není žádným hříchem. Sexuální myšlenky jsou přirozenou součástí našeho života i snění. Je ale samozřejmě jen na nás, jak s takovými myšlenkmi zacházíme v bdělém stavu: zda sexuální potenciál kultivujeme, anebo si necháme zanášet své vědomí zbytečnými a někdy zvrácenými podněty.

Nic z toho, co popisujete, tedy není překážkou k tomu, abyste nemohla slavit s Bohem i ostatními  s radostí, vděčností a pokojem v srdci eucharistii. I když jste poněkud procitla, byla to přesto úplně jiná situace, než když byste byla ve stavu normální bdělosti během dne. Může se tedy jednat nanejvýš o lehký hřích a od těch jsme mimo jiné očišťováni skrze přijetí eucharistie, jak učil již Tridentský sněm.

Je samozřejmě velmi vítáno, když se Vám postupem času určité zásady natolik vtisknou do hloubi duše, že jim budete věrná třeba i v polospánku. Ale to je spíš otázka duchovního zrání než jenom morálky. Nemalou měrou Vám v takovémto duchovním zrání pomáhá svátostná milost. A tak spíše pro boj s pocitem viny nikoliv pro skutek samotný bych Vás povzbuzoval, abyste i toto příležitostně zahrnula do svého vyznání, ale samozřejmě to může být zcela obecně. Např.: Nevhodně jsem se sebe ve spánku a při probuzení dotýkala.

Přeji vše dobré na Vaší cestě životem i na cestě kultivace své sexuality, která je Božím darem.

K tématu Vašeho dotazu Vám doporučujeme následující texty z našeho webu:
Téma "sexualita" na našem webu
Těžký a lehký hřích - rozlišení
Další odpovědi na téma "sexualita"
 

Kategorie otázky: Sexualita jiné

Související texty k tématu:

Láska a sexualita:
- Tři rozměry lidské sexuality (Jozef Augustyn)
- Manželství a sexualita (Aleš Opatrný)
- Nesexuální doteky (MUDr. Wheat)
- O sexualitě mimo manželství (Anselm Grün)
- Další texty k tématu sexualita zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…