Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

2. 3. 2023, Jas

Přechozený vztah

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Láska v partnerství, příprava na manželství

Dobrý den,

na téma láska a vztahy už jsem u vás přečetla mnoho článků, přesto jsem zatím nenašla odpověď na můj problém. S partnerem jsme 4 roky (já 24, on 25), celou dobu máme vztah na dálku, vídáme se převážně o víkendech.

První téměř tři roky byly nádherné, oba jsme byli přesvědčeni, že jsme pro sebe ti praví, mluvili o svatbě a plánovali budoucnost. Pak ale opadla zamilovanost a přišla krize. Najednou byla dálka problém, rojily se první komplikace s ní spojené, přicházely první neshody. Dlouhodobý nesoulad v mnoha oblastech vyústil v partnerovu úplnou ztrátu citů, což mě pochopitelně velmi ranilo.  Ale nevzdali jsme to ani on ani já, nerozešli jsme se, zůstali jsme si věrní. 

Myslím, že jsme se za poslední dobu velmi posunuli, že se věci vrací do starých kolejí, najednou ale jako by se z toho všeho již vytratila ta přirozenost. Že jsme ještě nedošli ani do svatby a už náš vztah prošel takovou zkouškou, takovou bolestí. Že už nemáme motýlky v břiše, když se vidíme, že už si nedokážeme vyznávat lásku tak, jako dřív během zamilovanosti. Mám pocit, že už jsem na přítelovo opětovné vyjádření lásky čekala tak dlouho, že už si ani vlastně nejsem jistá, jestli je to takto správně. Jestli to takto chci. Jestli je to správné rozpoložení pro vstup do manželství. Jako bychom se dostali do začarované smyčky, kdy se z dvou zamilovaných lidí stali dva jedinci obtěžkání vlastními očekáváními, čelící navíc mnoha vnějším překážkám a nevíme, jak z toho ven, i když si oba moc přejeme vztah zachránit. Snažíme se o tom mluvit, ale řešení jako by snad neexistovalo. Čím více dávám najevo skutečnost, že jsem v této mezi fázi vnitřně nešťastná, ač je zdánlivě vše v pořádku, tím spíše oddaluji reálný posun (kdo by chtěl žádat o ruku nespokojenou přítelkyni)?

Zřejmě jsme se dostali do fáze přechození.. co ale s tím? Je nám ještě pomoci?

Budu Vám velmi vděčná za jakoukoli radu či modlitbu. 

 

-redakčně upraveno-

Pravá láska je akt vůle, nemůže se spolehnout jen na emoce

Milá A., děkujeme za důvěru, se kterou se na linku víry obracíte. Je vzácné, že svůj vztah berete tak vážně a hledáte cestu jak dál. Cítíte se vnitřně nešťastná a domníváte se, že jste se dostali do fáze přechození. O zákonitostech „přechození vztahu“ se v poslední době hovoří. Ale každý vztah je jedinečný a nejde ho tak lehce zaškatulkovat a odsoudit. I délka chození je relativním pojmem, záleží na intenzitě setkávání. Vy jste se setkávali jen o víkendech, a tak by se mohlo počítat, že Váš vztah trvá kratší dobu.

Co je ale jisté, že zamilovanost ve vztahu vydrží přibližně tři roky. Dokonce se nedoporučuje v této fázi vstupovat do manželství, protože partneři vidí svůj protějšek nereálně. Teprve, když odloží růžové brýle a začnou vzájemně vidět i svoje chyby a rozdíly, začíná skutečná práce na vztahu. I z pohledu psychologů je láska komplexní cit, který zahrnuje vášeň, intimitu a zavázanost (oddanost – manželský slib). V těchto všech oblastech je potřeba lásku průběžně po celý život sytit, aby zůstala živá. Správně tušíte, že kroky směrem k oddanosti jsou potřeba. Píšete, že Vám oběma na vztahu stále záleží a to je nadějné. Pravá láska je akt vůle, nemůže se spolehnout jen na emoce, i když ty jsou ve vztahu taky důležité. Ale během života se proměňují. Tak jak se vztah prohlubuje, i emoce jdou do větší hloubky, když partneři cítí bezpečí, jistotu, vzácnou vzájemnost a propojení.

Jen Vy ve svém srdci můžete rozlišit, jestli Váš milý je tím, s kým byste si troufla jít životem a mít s ním děti. To, že momentálně neprožíváte silné emoce, může být dáno mnoha faktory,  odkládáním svatby, nerozhodností, aj....

Boží doporučení opustit otce i matku a teprve pak se stát jedním tělem v dnešní době působí nemoderně a zbytečně, ale pro dva lidi, kteří se milují a chtějí spolu žít, je to dobrá a osvědčená cesta. Náš Bůh ale nad námi neláme hůl, stále tvoří věci i vztahy nové. A tak věřím, že i Váš vztah s Ním má naději, pokud o něj oba stojíte.

Ráda se za Vás budu modlit, ale taky bych Vás chtěla pozvat k intenzivní modlitbě za svého partnera, případně za sebe navzájem. Inspiraci a průvodce byste našli v knížkách Moniky a Jakuba Vejmělkových: Modlím se za svého milého, Modlím se za svoji milou, nakl. Cesta.

V rozlišování, jestli jít dál společně, by Vás mohl podpořit kněz-duchovní doprovázející, který Vás dobře zná – nebo zná oba. I návštěva terapeuta, který by Vám pomohl rozklíčovat, co Vás nejvíc trápí, na čem by bylo dobré zapracovat, by byla dobrá. Správně cítíte, že Vaše spokojenost může vztah proměnit.

Impulzem k restartu vztahu by se mohl stát kurz přípravy na manželství. Je to dobře propracovaný soubor témat a otázek, které je dobré si společně propovídat a ujasnit. Snoubenci nemusejí mít už jasný termín svatby. Je to dobrá náplň doby známosti a velká pomoc při vzájemném poznávání. Někdy se stane, že se partneři rozcházejí, častěji se ale utvrdí v tom, že k sobě patří a že si na manželství troufnou. Abych Vás uklidnila, ne málo párů je spolu šest a více let. Podrobnosti o kurzu najdete např. na webu Arcibiskupství - viz Příprava na manželství


Milá, přeji Vám, abyste našla pomoc a podporu v rozlišování. Ať už se rozhodnete o vztah bojovat, anebo se rozejdete. Je dobré vědět, že svého životního partnera si vybíráme z množiny možných. S každým budete procházet fází zamilovanosti a přes období neshod zase hledat cestu, jak růst v lásce. Se vztahem je to jako s tangem, píše krásně Štěpán Smolen . A tak Vám přeji, abyste se nebála času, kdy je potřeba den za dnem se učit kroky.

Kategorie otázky: Láska v partnerství, příprava na manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…