Máte majetek lepší a trvalý. (Žd 10,34) - Citát z Bible na každý den

13. 4. 2022, pemu

Oslovuje mě islám

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství > Náboženství různá

Dobrý den,
zažívám určitou krizi víry. Jsem pokřtěný a pravidelně chodím do kostela, ale poslední dobou cítím, že mě víc a víc oslovuje islám. Líbí se mi, jak je toto náboženství praktické - má určené doby pro modlení, bohatou kulturu atd. Současně mi to bere klid, protože se bojím, že je to špatně. Zároveň mě to přitahuje.

Určitě není nic špatně, když Vás oslovuje něco na jiných náboženstvích

Dobrý den

děkujeme za Vaši důvěru, se kterou se na nás obracíte. Váš dotaz je velmi zajímavý a věřím, že pro Vás i velmi důležitý. Není úplně snadné na něj odpovědět, když neznám širší kontext Vašeho života. Ale co bych asi takto zvenku poznamenal je, že určitě není nic špatně, když Vás oslovuje něco na jiných náboženstvích, ve Vašem případě islámu. Všechna náboženství totiž v sobě nesou snahu o hledání smyslu života, které je vlastní každé lidské bytosti. Náboženství pak reprezentují různé způsoby odpovědi na tuto otázku po smyslu, které mohou být v mnohém povzbuzením pro každého a určitě si zaslouží respekt.

I v islámu je spousta inspirativních podnětů, které mohou povzbudit na duchovní cestě každého, ať už se hlásí k jakékoliv duchovní tradici. Jestliže Vás v tomto období života nějak islám oslovuje, tak bych se však neptal, či to je signál k němu konvertovat. Spíše bych se ptal, co konkrétně Vás na něm oslovuje. Možná je to nějaký aspekt víry, nebo duchovního života, který máte více rozvinout. Například aspekt modlitby, o které píšete. Možná jste tím volán, abyste jí věnoval více pozornosti, aniž byste musel měnit své náboženství.

Mnoho lidí na Západě se dnes obrací k jiným náboženstvím, ať už třeba k buddhismu, nebo nově i k islámu, protože tam nacházejí něco, co jim jakoby chybí. Ale ve většině případů jsou tyto prvky, jako třeba meditace, nebo kultura modlitby, přítomny hojně i v západní křesťanské tradici, jen třeba nejsou v daném místě, či farnosti, kde se vyskytujete, dostatečně vidět. Někdy je třeba se trochu více rozhlédnout po širším okolí církve a zjistíte, že silná kultura pravidelné modlitby, třeba ve formě chórové modlitby, má spoustu krásných forem. A to nejen v řeholních komunitách, ale i mezi řadovými věřícími. Křesťanská kontemplace může být zase řešením pro ty, kdo hledají svou cestu ve východních formách meditace.

S ohledem na Vaši otázku lze tedy říci, že křesťanství obsahuje většinu prvků, které jsou vlastní i islámu, jako je pravidelná modlitba, rozjímání Božího slova, společenství a rituály. Nicméně křesťanství má ještě něco podstatného navíc. Je to Kristologický princip spásy. Ježíš není jen duchovní učitel, nebo prorok. Je skutečnou manifestací Boha na zemi, vtělením milujícího Boha, který není jen soudcem našich skutků, ale zachráncem, který nám jde vstříc, skrze své sestoupení do lidských dějin, i do našich konkrétních životů.

Obrátit se k islámu by tedy znamenalo jakoby krok níže, krok dále od Krista coby živého Boha a Spasitele, který je Emanuel „Bůh s námi“. Krok do náboženského prostředí, které má blíže spíše ke starozákonnímu pojetí Boha, než k tomu evangelijnímu. Proto si myslím, že jestliže Váš zájem o některé prvky v islámu přichází skutečně od Boha, pak není pozváním k přestupu do islámu, ale k hledání těchto prvků v křesťanské tradici a k jejich obnově ve Vašem životě, k většímu zahrnutí do Vašeho života víry. Určitě je v křesťanství najdete, jen i zde platí Ježíšovo „hledejte a naleznete“ (Mt 7,7).

Přeji Vám v k tomu moudrost Ducha svatého!

Kategorie otázky: Náboženství různá

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.