Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

28. 3. 2024, lb

Můžu prosit Boha o peníze?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den, mám dotaz. Jsem věřící a ráda poslouchám různá videa na téma víra. Jakou má moc má myšlenka? Modlila jsem se, aby mi Bůh  požehnal a dal mi finanční dar. Je to 2 roky, co trpělivě čekám, a nic se neděje. Když se modlím, neříkám: Bože, dej mi, ale oslovuji Boha "Otče nebeský, žádám..." Nevím, jestli slyší mé modlitby, věřím, že ano.  Nedávno mi přišlo, že vše je na dobré cestě, ale zase nic...

Bohu jistě máme předkládat svou nouzi

Milá ...
je určitě dobře vycházet se svými pochybnostmi na světlo a hledat odpovědi spolu s druhými lidmi. Je mi líto, jestli jste v existenčních potížích.

Co se tyká lidské myšlenky, má velkou silu. Má velkou sílu, stejně jako lidské slovo. I modlitby a všechno, o co člověk spravedlivě usiluje, má velkou cenu a sílu.
Ptáte se, zda je možné prosit v modlitbě o peníze. Určitě můžete. Zvlášť jestli jste v existenční nouzi a nemáte třeba na jídlo a další základní životně důležité materiální potřeby, pro sebe nebo dokonce pro své děti, potřebujete vyřešit svou bytovou situaci apod.. Vaše modlitba není špatná. Když je člověk v takové situaci, může se modlit, aby se jeho finanční situace zlepšila.

Sv. Ignácovi je připisována věta: Modli se, jako by všecko záleželo jen na Bohu, ale přičiňuj se, jako by záleželo jen na tobě. Máte tedy právo  vyhledat také pomoc na rovině lidské, např. u různých neziskových organizací: Člověk v tísni, katolické Charity, evangelické Diakonie, organizace pro samoživitelky apod. Na tom není nic špatného. Mnoho organizací vzniklo právě na popud nějakého sociálního problému a mnoho těchto organizací pracuje, aby oslavilo Boží jméno, buď vědomě nebo nevědomě. Je třeba hledat pomoc stejně tak jako nemocný člověk hledá dobrého lékaře, který je prodlouženou rukou Boží.

Když je řeč o penězích, ráda bych připojila i evangelijní pohled na ně. Ježíš varuje od přílišného hromadění financí a lpění na hmotných věcech. V evangeliích najdeme mnoho příběhů, které o tom pojednávají.  A člověka, který má více peněz než ostatní, vybízí k dělení se s ostatními často chudšími než je on sám. Ti, co mají více peněz, jsou s naléhavostí voláni k větší štědrosti, odpovědnosti a k dobrému hospodaření. 

Viz: (Mt 19:21Mk 10:22L 12:33;  L 18:24L 19:81K 13:3

Jistě Bohu předkládejte své potřeby, ale nezapomínejte také na vyjádření vděčnosti a důvěry. Bůh přesahuje naše myšlení. Naše těžkosti na nás nesesílá ani nedopouští, ale s bolestí a soucitem je nese s námi. Jeho Láska nás nikdy neopouští, po žádném našem selhání se nepohoršuje, neodsuzuje nás, jen touží po našem návratu a naší důvěře.
Je smutné, když člověk čeká pouze na vyslyšení nějaké prosby a utíká mu poděkování za zázraky, které prožil v každodenních situacích. Kateřina Lachmanová ve své knize „Kotva naděje“ upozorňuje, že často čekáme, až Pán Bůh vyslyší naše prosby, a přitom nevidíme tolik krásných příslibů, které se už v celých dějinách spásy naplnily. Přitom jejich naplnění dokládá, že další Boží přísliby, které se ještě nenaplnily, se ve svůj čas naplní. V tom se nachází ten největší pramen živé naděje a radostné poselství křesťanské víry: křesťanství nestojí na vyslyšených prosbách, ale na naplněných příslibech samotného Boha, přičemž vrcholem všech jeho příslibů je příchod Ježíše Krista na Zem a jeho vykupitelské dílo.

Jsem přesvědčena, že Boží srdce přetéká láskou a milosrdenstvím ke všem lidem na Zemi, takže i k Vám. Nebojte se a dělejte všechno s láskou a v radosti podle hlasu svého srdce a podle hlasu svého nejlepšího svědomí.
 

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Modlitba, Sociální potíže

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“