Pohleďte k Bohu, ať se rozveselíte. (Ž 34,6) - Citát z Bible na každý den

17. 6. 2021, Rh

Modlitba za nalezení zaměstnání

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,
Prosím poradíte mi nějakou modlitbu, kterou bych se měla modlit, abych si našla práci? Děkuji.

Hledat s postojem: Bože, zde je moje trápení. Udělej s tím něco, prosím

Dobrý den, ...
Na úvod Vám posílám pár postřehů k modlitbě podle kněze M.O.Váchy, tak jak je popisuje ve své knize „Radost z Boha“.

„V modlitbě přistupuj k Bohu s radostí a vděčností za dar života, se všemi starostmi a problémy. Neraď příliš Bohu, co má dělat přesně. Jeho řešení jsou nečekaná a typicky jiná, než vymyslíš. Jan od Kříže uvádí dva krásné příklady, ve kterých milující nekomentuje, co mu chybí nebe po čem touží, nýbrž jen diskrétně předloží svou potřebu. Na svatbě v Káni Maria nesděluje Ježíšovi, jaká je situace a jaké řešení by bylo nejvhodnější a to správné, nýbrž jen tiše říká: Nemají víno (Jan 2,3). Podobně Marie a Marta, sestry Lazarovy, nevzkazují Ježíšovi, jaká je situace s Lazarem, že by bylo potřeba ihned přijít, uzdravit a jak přesně a jakým způsobem zakročit, aby byli všichni spokojeni. Sestry jen diskrétně vzkazují: Ten, kterého miluješ, je nemocen (Jan 11,3). V obou případech se pak začnou dít věci, které jsou mimo fantazii běžného katolíka. A o tohle jde. Bože, zde je moje trápení. Udělej s tím něco, prosím.“

Je zde popsáno to, co platí i při modlitbě za nalezení zaměstnání: Říct Ježíši, co Vás tíží a i po čem toužíte, a věřit, že On se o Vás postará. Z vlastní zkušenosti vím, že On se postará tak, jak by Vás to třeba ani ve snu nenapadlo. S touto vírou pak hledat práci, absolvovat výběrová řízení a všechny další procesy spojené s hledáním práce.

Modlitbu za nalezení zaměstnání najdete např. zde. Je to modlitba – novéna – kdy po dobu 9 dnů se můžete zamýšlet nad Božím slovem, nad texty, které nás ujišťují o Boží blízkosti a o tom, že jsme Bohem zváni k účasti na Jeho stvoření.

Milá ...
přeji Vám, ať najdete práci, po které toužíte a zaradujete se z toho, jak se Pán stará.

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....