Duch se za nás přimlouvá. (Řím 8,27) - Citát z Bible na každý den

23. 11. 2020, jul

Modlitba - nenamlouvám si něco?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den, poslední dobou jsem si navykla 'mluvit' s Ježíšem. Zkrátka si najdu chvilku ticha a proberu s ním den. Zeptám se ho, poprosim ho o odpuštění a jsem v těch chvílích nejvíce šťastná. Jenže nevím, jestli si to jen nemyslím a ''nehraju si na něco''.

Poraďte mi prosím.

Boží hlas je skutečný, i když často tichý, nenápadný

Milá ...,

je moc dobré, že ráda mluvíte s Ježíšem. Vždyť s kým bychom měli mluvit raději? Modlitba není nic jiného než rozhovor s Bohem. A není to tak, že modlit se znamená jen něco říkat Bohu, i Bůh k nám mluví a naším úkolem v životě je vnímat tento Boží hlas, komunikovat s Bohem, učit se žít podle Jeho vůle. Žít s Ním, žít v Něm, učit se milovat, protože Bůh je Láska. A pokud je člověk ochoten Bohu naslouchat, tak to, že k nám promlouvá různými způsoby, není nic výjimečného, Bůh touží po komunikaci s námi a zve nás k ní. Je fakt, že k nám nemluví tak, jak jsme zvyklí, že k nám mluví člověk, proto je pro mnohé lidi až nepochopitelné, že by k nám mohl Bůh skutečně mluvit.

Jeho hlas je ale skutečný, často tichý, nenápadný, vždyť promlouvá k naší duši. Může být ale i velmi naléhavý. Jen Bůh nejlépe ví, jak ke každému z nás promluvit.Pokud jsme citliví na Jeho hlas, někdy můžeme například vnímat i velkou něžnost v Jeho "hlase".  Vždy nás ale vede k větší hloubce, k větší důvěře k Němu, nikdy nebude v rozporu s tím, co nám říká skrze Písmo svaté (bibli). Skrze Písmo svaté k nám, myslím, mluví nejvíce a to je také to, o co bychom měli usilovat, setkávat se s Bohem ve slovech Písma svatého, modlit se s Písmem. To by mělo být určitě kostrou našeho vztahu s Bohem.

To, když mluvíte s Bohem vlastními slovy, svěřujete Mu vše, co prožíváte, je skvělé. A to, že si připadáte v těch chvílích šťastná, je dar od Boha, buďte za to vděčná. Ty krásné chvíle, které teď s Bohem prožíváte, posílí Váš osobní vztah s Ním, důvěru k Němu a připraví Vás i na období, ve kterých prožívat vztah s Bohem nebude tak snadné. (Ale toho se určitě nebojte, období, která náš vztah k Bohu i naši důvěru a schopnost se na Něj spolehnout tímto způsobem prověřují, jsou v našem duchovním životě neméně důležitá.) Pokud kromě modlitby vlastními slovy využíváte i naučené modlitby, i to může být velkou pomocí, jsou bohatstvím předchozích generací a jejich vztahu k Bohu, jsou to poklady z pokladnice bohatství církve - lidí, kteří svůj život žili s vědomím, že Bůh je jejich Otec, Stvořitel, Kristus je Pán, který za své lidi z lásky položil život.

Modlitbou je vše, co buduje náš osobní vztah s Bohem. Náš život má být modlitbou. A k tomu Vás povzbuzuji a vyprošuji Vám k tomu Boží požehnání.
Ve Vašem dopise jste ale vyjádřila i obavu, zda Váš rozhovor s Bohem je v pořádku, zda jen nepopouštíte uzdu své fantazii a něco si nenamlouváte. Je to dobře, že takto přemýšlíte. Modlitba, komunikace s Bohem, náš vztah s Bohem toto prověřování snese. Můžeme si toto prověřování dovolit a je dobře, když to děláme. Musíme se snažit, aby náš vztah s Bohem stál na pevných základech. Vztah s Bohem je podstata, to nejdůležitější v našem životě, v našem časném i věčném životě. Nejde zdaleka jen o nějaké city, zážitky. Proto je dobře, když to, co prožíváte, prověřujete, aby to bylo skutečně pravé, protože naše city může chtít zneužít i nepřítel Boží, může se snažit nás svést na scestí, abychom se honili za "duchovními" zážitky, které ale nemusí být od Boha. Je to velké lákadlo různých ezoterických zážitků, které nás ale vyloženě od Boha odvádějí. Na to je třeba dávat pozor. Pokud se ale člověk skutečně svěřuje do Boží ochrany a snaží se Krista upřímně následovat a navíc není osamocen, ale žije v církvi (společenství s ostatními křesťany je pro duchovní život také velmi důležité), nemusí se bát. Bůh je opravdu ten, komu můžeme zcela důvěřovat a i když se jeho nepřítel někdy velmi, velmi snaží, aby nás od Boha odvedl, proti Bohu nemá nejmenší šanci, Bůh je Vítěz.

Ať Vám Bůh žehná, vede Vás, naplňuje Vás radostí, odhodláním a odvahou k Jeho následování.

Linka víry

P.S.: Doporučuji využívat databázi textů na vira.cz  nabídek křesťanských nakladatelství (např.: Karmelitánské nakladatelství,  Paulínky, Gimel, Samuel)
Zvlášť bych Vás upozornila na řadu Youcat 

Y-Bible
Modlitbení knížka pro mladé
Youcat - Katechismus katolické církve pro mladé
Svátost smíření

Kategorie otázky: Modlitba, Hledání Boha, víry

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

´Dušičky´ aneb Památka zesnulých, vzpomínka na zemřelé 2.11.

´Dušičky´ aneb Památka zesnulých, vzpomínka na zemřelé 2.11.
(2. 11. 2021) Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce,…

Beseda s dcerou Milady Horákové 28.10.2021 v Praze

Beseda  s dcerou Milady Horákové 28.10.2021 v Praze
(27. 10. 2021) Milada Horáková s manželem Bohuslavem patřili k těm, kdo věřili v ideály, na kterých v roce 1918 vzniklo…

´Dušičky´ - pracovní list pro děti

(25. 10. 2021) Hned na začátku listopadu prožíváme důležité dny, kterým se lidově říká dušičky. Víš, co v těchto dnech slavíme nebo si…

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty

Pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlík: Hugh O'Flaherty
(24. 10. 2021) Vatikánský kněz Msgre. Hugh O'Flaherty (* 28. února 1898 + 30. října 1963), pomáhal ukrýt před nacisty tisíce…

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…