Učte se ode mne. (Mt 11,29) - Citát z Bible na každý den

26. 7. 2022, aled

Matka mého přítele mě ignoruje

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Láska v partnerství, příprava na manželství

Dobrý den, mám přítele, jehož rodina mi přijde něčím zatížena, jako by tam triumfovalo zlo. Snažím se modlit, svěcenou křídou jsem posvětila dům, nechala sloužit mši, ale nelepší se to. Naopak jeho matka mě ani nezdraví a  bezdůvodně mě ignoruje. Modlím se za její obrácení a věřím, že Bůh může pohnout i skálou. Mluvila jsem o tom s přáteli,  ale jsou skeptičtí a já jsem jim pro smích... 

Je důležité se soustředit na vztah vás dvou

Dobrý den,
občas máme pocit, že do světa proniká zlo. Ať už v naší blízkosti (nebo dokonce přímo v nás) nebo naopak daleko, třeba teď na Ukrajině. Jinak, než působením aktivního zla si neumíme to, co se děje, vysvětlit. Někdy se v tomto vnímání shodneme s ostatními, jindy mohou být úhly pohledu až opačné. Třeba právě ve válce se často obě strany konfliktu modlí ke stejnému Bohu, aby jim pomohl porazit zlo, představované zcela pozemským nepřítelem. Obě strany jsou si jisté, že Bůh se na situaci dívá jako oni a ti druzí se mýlí, snad i rouhají. Když si dcera najde partnera, který se matce nelíbí, je to, co je pro dceru požehnáním, pro matku pokušením nebo trestem. I tehdy, kdy se většina lidí shodne, že je něco špatně, lišíme se v míře závažnosti, kterou situaci připisujeme.

Máte pravdu, že se zlem ve světě se nelze jen tak smířit, že je třeba něco aktivně dělat pro jeho zmenšení. Je při tom ale třeba dát pozor, protože často se dobré úmysly obrátí proti záměru, se kterým byly konány. Zlo umí využít našich snah a obrátit je proti nám a našemu dobrému úsilí. To úplně nejsnazší je, že strhne naši pozornost na sebe a my se pak soustředíme víc na boj se zlem a na zlo samotné než na konání dobra. Přitom aktivně rozmnožovat dobro je ten nejúčinnější boj proti zlu – a navíc těžko zneužitelný.

Základ je, že se za rodinu přítele modlíte – bez Boha skutečně nezmůžeme nic. Další věci jde řešit na úrovni vztahů – pokud se na vás maminka přítele zlobí a Vy zatím nevíte proč, můžete zkusit přijít na to, co její averzi vůči Vám vyvolává. Třeba jde něco udělat jinak, aby se averze zmenšila. Pokud jsou v rodině přítele chladní nebo naopak vzteklí, můžete tam přinést trochu laskavosti a velkorysosti (ale přirozené, ne hrané – to by situaci nijak nepomohlo).

 Možná si ale s rodinou přítele prostě nesednete a veškerá snaha bude marná. Pak je důležité se soustředit na vztah vás dvou. Nejste zodpovědná za to, jak příbuzní Vašeho přítele žijí, a to, že se na tom nebudete podílet a budete to svěřovat Bohu, může být právě to, co máte dělat. S rodinou nutně žít nemusíte a můžete se za ně dál zpovzdálí modlit, aniž byste podstupovala nepříjemné situace. Třeba, když uvidí, že je s Vámi, Bohu oddanou ženou, jejich syn šťastný, se promění i oni.

Modlím se s Vámi, aby zlo nenacházelo v srdcích lidí úrodnou půdu a aby se lidé nebránili Boží milosti, a přeji Vám hodně sil a trpělivosti.

Kategorie otázky: Láska v partnerství, příprava na manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Jak poznat ideálního partnera? K čemu je chození? / k poslechu

(6. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Podle čeho poznat ideálního partnera? Ukáže mi partnera Bůh? Proč Bible o chození mlčí?…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…