Já jsem chléb. (J 6,51) - Citát z Bible na každý den

5. 7. 2022, vhu

Kdo uvěří, bude spasen?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus

Dobrý den, v Písmu se opakovaně mluví o tom, že kdo věří v Ježíše jako Krista, bude mít život věčný. Jak tomu rozumět? Člověk má přece podle nauky nesmrtelnou duši, život věčný je tedy samozřejmým údělem všech. Je to metafora pro spásu? Pro nebe? Ani tak tomu ale úplně nerozumím, ne všichni křesťané přece dojdou spásy, nestačí věřit. Moc děkuji za odpověď.

Spása není výsledek svých vlastních dobrých skutků

Dobrý den,
pojem „věčný život“ je v bibli spojován výhradně se spásou člověka. V bibli máme také pasáže mluvící o věčném zavržení, toto ale s životem věčným nemůžeme spojovat. Život věčný je definitivní výhrou, věčné zavržení konečnou a nejsmutnější prohrou člověka.

Je pravda, že lidská duše je nesmrtelná. Po fyzické smrti dojde k oddělení duše a těla, tělo zůstává na zemi, duše člověka směřuje k bezprostřednímu osobnímu soudu. Jak tento osobní Boží soud vypadá, se můžeme jen domnívat. Jisté je, že při soudu jsou zřejmé všechny dobré i špatné skutky zemřelého člověka a je vynesen rozsudek – život věčný v Bohu nebo věčné zavržení. Tento verdikt bude pak potvrzen posledním soudem při druhém příchodu Krista.

Křesťan dostává nezasloužený dar věčného života jedině z Boží milosti, a ne jako výsledek svých vlastních dobrých skutků. Ovšem pravá víra v Boha musí být podložená skutky lásky a milosrdenství, bez nich by byla mrtvá. Člověk je obrazem Božím, a jestliže Bůh je Láska, člověk je ke konání skutků lásky stvořen a poslán.

Boží soud nad člověkem je nejvýš spravedlivý, ale také nejvýš milosrdný a je zcela jistě měřen jinou optikou, než soud lidský. Jsem přesvědčen, že milosrdenství vítězí nad soudem. To ale neznamená, že bychom měli opovážlivě spoléhat na Boží dobrotu a nesvádět každodenní poctivý boj o život věčný.

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo

Časopin pro dívky IN! - červnové číslo
(6. 6. 2023) Blíží se konec školního roku a s ním i spousta testů a zkoušení. Zpříjemněte si první letní dny novým číslem časopisu…

Festival KEFASFEST 23. – 25. 6. 2023

(5. 6. 2023) KŘESŤANSKÝ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL Dolní Kounice, Rosa Coeli

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...