Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

28. 2. 2022, ped

Jak uvěřit srdcem?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
v Bibli se píše "Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." Římanům 10:9 B21 Znamená to, že člověk věří rozumem (ústy) a srdcem. Jak se dá uvěřit v srdci? Možná, že Nikodém také věřil rozumem (věděl, chápal souvislosti...), jen bylo těžké přijmout něco takového i na rovině emocí. Jak tedy?

Bez živého vztahu s Bohem není víra úplná

Milá N.,

Bůh, který každému z nás dal život, i když při tom přizval ke spolupráci naše rodiče, a má o nás stále zájem. Touží po tom, abychom mu byli blízko a touží po našem štěstí. A aby nám o sobě podal zprávu, poslal mezi nás Ježíše, svého Syna. Aby nás očistil od hříchu a umožnil nám prožít věčný život ve své blízkosti, obětoval jeho život. A já se teď také zeptám: Tomu věříte jen rozumem nebo také srdcem? Komu by ta touha Boha po člověku a Boží oběť nepronikla také do srdce a zůstala jen uchopená rozumem?

Ale teď prakticky. Jak se dá uvěřit v srdci? Zkusme si to představit ve vztahu k druhému člověku. Jak získat lásku někoho, koho jsme si oblíbili? Budeme s ním mluvit, budeme se zajímat o jeho názory, postoje, zájmy, budeme s ním trávit co nejvíce času. Jak začneme druhému člověku věřit? Musíme s ním něco prožít, musíme zažít situace, z kterých bude zřejmé, že je na něj spolehnutí.

Víra je dar od Boha. Ale lidem otevřeným jeho dobré zvěsti, lidem snažícím se o dobré vztahy, lidem hledajícím lásku k druhým, Bůh tento dar jistě nabídne. A tak se můžeme na Boha obracet s prosbou, s díkem, s důvěrou, že pomůže a že má i bolesti tohoto světa ve svých rukou. Tak se buduje vztah k Bohu. A bez něj, jak je z Vašeho dotazu zřejmé, správně tušíte, není víra úplná.

Linka víry

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…