Hříchy jsou ti odpuštěny. (Lk 5,20) - Citát z Bible na každý den

28. 2. 2022, ped

Jak uvěřit srdcem?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Dobrý den,
v Bibli se píše "Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." Římanům 10:9 B21 Znamená to, že člověk věří rozumem (ústy) a srdcem. Jak se dá uvěřit v srdci? Možná, že Nikodém také věřil rozumem (věděl, chápal souvislosti...), jen bylo těžké přijmout něco takového i na rovině emocí. Jak tedy?

Bez živého vztahu s Bohem není víra úplná

Milá N.,

Bůh, který každému z nás dal život, i když při tom přizval ke spolupráci naše rodiče, a má o nás stále zájem. Touží po tom, abychom mu byli blízko a touží po našem štěstí. A aby nám o sobě podal zprávu, poslal mezi nás Ježíše, svého Syna. Aby nás očistil od hříchu a umožnil nám prožít věčný život ve své blízkosti, obětoval jeho život. A já se teď také zeptám: Tomu věříte jen rozumem nebo také srdcem? Komu by ta touha Boha po člověku a Boží oběť nepronikla také do srdce a zůstala jen uchopená rozumem?

Ale teď prakticky. Jak se dá uvěřit v srdci? Zkusme si to představit ve vztahu k druhému člověku. Jak získat lásku někoho, koho jsme si oblíbili? Budeme s ním mluvit, budeme se zajímat o jeho názory, postoje, zájmy, budeme s ním trávit co nejvíce času. Jak začneme druhému člověku věřit? Musíme s ním něco prožít, musíme zažít situace, z kterých bude zřejmé, že je na něj spolehnutí.

Víra je dar od Boha. Ale lidem otevřeným jeho dobré zvěsti, lidem snažícím se o dobré vztahy, lidem hledajícím lásku k druhým, Bůh tento dar jistě nabídne. A tak se můžeme na Boha obracet s prosbou, s díkem, s důvěrou, že pomůže a že má i bolesti tohoto světa ve svých rukou. Tak se buduje vztah k Bohu. A bez něj, jak je z Vašeho dotazu zřejmé, správně tušíte, není víra úplná.

Linka víry

Kategorie otázky: Hledání Boha, víry

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2022) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Křesťanství - nuda? / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Křesťané mluví spisovně, oblékají se skromně, chovají se slušně, prostě nuda. Současný…

Moderní sekty / k poslechu

(1. 12. 2022) Podcast z festivalu United. Kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi…

Časopis pro dívky IN! - prosinec

Časopis pro dívky IN! - prosinec
(1. 12. 2022) Buď sám sebou! Výrok, který slyšíme ze všech stran, a ne vždy si s ním víme rady. Velmi rychle se totiž může stát, že…

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…