Duše má čeká na Pána. (Ž 130,5) - Citát z Bible na každý den

7. 6. 2022, Opatrný

Jak přesné je evangelium? Nikdo si přece nemohl po letech pamatovat, co doslova Ježíš řekl?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Námitky k autentičnosti Bible

Dobrý den,

Jsem věčně hledající. A mám spoustu dotazů. Některé průběžně pokládám svym přátelům duchovním nebo křesťanům. Napadlo mě zkusit se pro změnu zeptat na těchto stránkách, neboť mě některé odpovědi zaujaly .

V rádiu poslouchám nebo si čtu každodenní evangelia. Např. jak jde Ježíš po zmrtvýchvstání do Emausů spolu se dvěma poutníky. Jje tam přesně popsáno, co Ježíš či oni poutníci řekli. To je jen namátkový výběr. Takové přesné informace, přesná vyjádření jsou prakticky ve všech evangeliích. Jak to může být tak přesné?? Přitom často jde při výkladu opravdu o slovíčka a jiné znění by mohlo mít i jiný význam.

Pokud vím, tak evangelia zapsali apoštolové  dokonce až po několika letech. Jak si to mohli takhle přesně pamatovat? Nepředkládají nám nějaká vlastní vidění věci? Nemohli si něco pozměnit, doplnit, přikrášlit?

Ptám se asi hodně hloupě, tak se moc omlouvám, ale není mi to jasné a opravdu mě to zajímá.

Děkuji moc za odpověď.

Nejde o to přesně zaznamenat, kdo co jak řekl.

Dobrý den,
to je velmi důležitý dotaz. Samozřejmě že si za pár let nepamatujeme přesně každé slovo. A dokonce některá evangelia nemuseli ani psát očití svědkové. Nejde v nich ale o to přesně zaznamenat, kdo co jak řekl. Jde o to vyjádřit literárním způsobem to nejdůležitější. A v tom časový odstup spíše pomáhá.
Uvedu dva příklady. V Matoušově evangeliu se nachází 5 velkých Ježíšových řečí, první z nich je známé Horské kázání (Mt 5-7). Je pravděpodobné, že Matouš do této řeči spojil různé Ježíšovy výroky, které pronesl na různých místech a k různým lidem. Ale tato souvislá řeč věrně zachycuje jeho učení.
Podobně je tomu i s modlitbou v Getsemanské zahradě. Jak víme, co se Ježíš modlil, když nejbližší učedníci spali opodál? Asi znali jeho úzkosti a modlitby v posledních dnech a literárně je evangelisté vyjádřili v této modlitbě.

Kategorie otázky: Námitky k autentičnosti Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

Svatý Patrik 17. března

(12. 3. 2023) Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je…