Prchne starost a vzdychání. (Iz 35,10) - Citát z Bible na každý den

4. 3. 2022, stepa

Jak číst Bibli?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě,

Dobrý den,

vím, že se doporučuje modlit se nad určitým vešem z Bible, ale když bych si chtěla číst Bibli, můžu poprosit  o nějaké praktické rady?

Děkuji.

Číst Bibli a číst jinou knihu není stejné. Má moc proměnit život člověka.

Dobrý den,
Pokusím se napsat pár slov. Záleží hodně na tom, kterou část Bible čtete.

Jsou zde knihy, které se více věnují vyprávění příběhů, tyto knihy je možné číst jako beletrii, prostě od začátku do konce. Je to například druhá kniha Mojžíšova (Exodus). Dále jsou tu knihy, které jsou více poetické, jsou to básně, jako například Žalmy. Tyto knihy není možné číst jako beletrii, ale spíše jako poezii. Nejde o množství, které přečtu, ale spíše o vychutnávání jednotlivých pasáží.

V Bibli jsou dále pasáže, které popisují až skoro technicky některé skutečnosti, jako např. jak má vypadat chrám, jak má být postavena archa, jak má vypadat oběť ap. Takové epizody je dobře číst jako studium, pomalu, a zároveň si uvědomovat, jaké symboly se skrývají za jednotlivými věcmi, které nějak promlouvají o životě izraelitů. Odrážejí jejich vztah k Bohu.

Najdeme tu také prorocké knihy. Ty tvoří celkem velkou část Písma. Prorocké knihy jsou velmi poutavým dokumentem o jednotlivých etapách izraelských dějin a jejich odrazu v duši proroka (kniha Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela, Daniela apod.). I tyto knihy je dobře číst s průvodci, které jsou dnes snadno dostupné jak v knihovnách, tak na internetu.

V Bibli se dále setkáte s mudroslovím. Jsou to knihy plné krásných myšlenek, které jsou aktuální v mnohém i dnes. Jde třeba o Knihu moudrosti.

Dále jsou tu evangelia, ty je možné číst také v delších pasážích (například 2-3 kapitoly každý den). Překvapí nás možná, jak nově k nám Bůh v nich promluví při takové četbě, která je docela jiná, než když se s pasážemi evangelia modlíme.

Ke konci Bible jsou vyprávění apoštolů, která jsou jakousi reportáží z prvního století, cenným dokumentem o vznikající prvotní církvi. Apoštolové popisují první mše svaté, vznikající svátosti, první koncil apod. Zvlášť v knize Skutky apoštolů se dočteme mnoho, dále také v jednotlivých listech (dopisech), které psali apoštolové do vznikajících společenství křesťanů.

Mezi knihy, popisující konec světa, patří kniha Zjevení, která uzavírá Bibli. Přiznám se, že toto vyprávění není vždycky pro mne pochopitelné. Je to jistě pasáž, ke které je také dobře vzít si komentář s vysvětlivkami.

A na závěr klenot - přibližně v centru Bible je Píseň písní, kniha, kterou si mnozí cení kvůli jejímu obsahu. Je to alegorie o Boží lásce k člověku, která je vyobrazena skrze lásku dvou lidí. Tato kniha je tak vypovídající, že pro mnohé světce zůstala podstatnou inspirací jejich života (Jan od Kříže).

Číst Bibli je důležité a myslím, že to jako křesťané hodně podceňujeme. Obyčejné čtení nás totiž může oslovit celkem nově a jinak, než modlitba s Biblí. A na závěr moje oblíbená myšlenka: Církevní otcové říkají, že Bible je osmá svátost. Slovo v ní obsažené je jiné, než obyčejné slovo. Má moc proměnit život člověka. Číst Bibli a číst jinou knihu není tedy stejné.

Přeji dobrou četbu
Anna

K tématu četby Bible doporučuji následující odkaz

Kategorie otázky: Bible, jak číst, koupě,

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU
(9. 12. 2023) Může tato situace přinést i něco kladného?

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.