Kdo věří, má život věčný. (J 6,47) - Citát z Bible na každý den

7. 9. 2023, pemu

Existuje jedna univerzální cesta do nebe, nebo je cest víc?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Ježíš

Dobrý den,

zajímá mě,  jak je to - všeobecně - se spasením. Může být spasen i někdo, kdo si nevybral konkrétní církev, ale prostě "jen" věří? Mám totiž pocit, že občas některé církve zastávají postoj: "věř v náš výklad, nebo skončíš v pekle". Mám pocit, že po přečtení Bible Boha každý vnímá trochu jinak a není jedna univerzální cesta, která vede do nebe.

A pak mám otázku, na kterou mi nechce nikdo odpovédět: je možné, že existuje jeden Bůh, ale prostě to každé naboženství pochopilo jinak? Židé, Křesťané i Muslimové mají jen jednoho boha. Víry jsou velmi odlišné, přesto v některých věcech stejné. Občas mám pocit, jakoby se ta náboženství jen přizpůsobila konkrétní oblasti. Ale morální zásady jsou stejné

Život podle svědomí a hodnot pravdy

Dobrý den,

děkujeme za výborné otázky. Je dobře, že se jimi zabýváte, neboť to je jedna z cest k růstu ve víře.

K  otázce ohledně spasení mám docela jasnou odpověď. Ano, všichni mohou být spaseni. A nezáleží to primárně na příslušnosti k jedné konkrétní církvi či náboženské tradici. Přestože věříme, že Kristus založil církev, jako hlavní prostředek cesty ke spáse, neznamená to, že lidé mimo její viditelné hranice nemají šanci spásy dosáhnout. Katolická teologie, zejména v posledním století od tzv. Druhého vatikánského koncilu říká, že každý, kdo se snaží upřímně žít podle svého svědomí a podle pravdy, kterou poznal a přijal za svou, takový člověk je otevřený Bohu a Jeho spáse.

Může jít přitom o stoupence jiné náboženské tradice než křesťanské, nebo dokonce o člověka, který se nazve „ateistou“. Pokud totiž upřímně věří v hodnoty, které má v sobě a žije podle pravdy, ke které došel, pak je otevřený spáse. Takový člověk nějak tajemně k církvi vlastně patří, i když má daleko k viditelnému členství v ní. Existuje totiž mnoho lidí, kteří mají, ne z vlastní viny, negativní pohled na Boha či církev, ale přesto nějak intuitivně Boží i církevní hodnoty žijí. Mnohdy mají přístup k Bohu či církvi znemožněny špatnou zkušeností s jinými lidmi, nebo příkladem věřících a představitelů církve, ale křesťanské hodnoty žijí dokonce opravdověji, než mnoho věřících. To je činí otevřenými účinkům spásy i přesto, že o ní třeba ani neví. Neznamená to samozřejmě, že je existence církve zbytečností a že nestojí za to k ní patřit. Naopak, církev je hlavním prostředkem spásy. Ale i Ti, kteří nemají možnost být jejími viditelnými členy, k ní mohou patřit neviditelně. A otevírají se tak jejím účinkům spásy tím, že žijí podle svědomí a hodnot pravdy.

Odpověď na Vaši druhou otázku trochu souvisí s tou předchozí. Máte pravdu, existuje jen jeden Bůh a jedna duchovní realita. A Bůh se dává v dějinách poznat skrze své sebezjevení, které je zachyceno zejména v Bibli. My lidé jsme však nedokonalí a vykládáme si tyto skutečnosti různě. Proto jsme vytvořili tolik náboženství, protože tu samou skutečnost vykládáme různými způsoby. Často díky jinému prostředí a kontextu, ve kterém žijeme. Do jisté míry je to dobře, neboť se můžeme díky různým pohledům na duchovní skutečnosti velmi obohatit. To, co každý z nás vidí ze svého úhlu pohledu, můžeme díky vzájemnému sdílení vidět plastičtěji. A o tom je ekumenický a mezináboženský dialog. Katolická teologie k tomu říká, že ve všech náboženstvích jsou obsaženy střípky té samé pravdy, kterou zjevil Kristus.

Můžeme tedy říci, že v různých náboženstvích se postupně objevovaly fragmenty té pravdy, kterou o sobě Bůh vyjevil v Ježíši Kristu. On je vrcholem Božího sebezjevení v dějinách, které však probíhalo postupně v dějinách Izraele a do jisté míry i v dalších náboženských tradicích. A naše poznání Boha a jeho sebezjevení se postupně prohlubuje naším zkoumáním, rozjímáním a vzájemným sdílením. Přestože tedy věříme, že Kristus a křesťanské poselství je jádrem skutečného poznání Boha a duchovní reality, k jeho pochopení pomáhá dialog s ostatními duchovními tradicemi, zejména s tou judaistickou, kde se Boží pravda postupně vyjevovala a připravovala půdu křesťanské zvěsti.

Přeji Vám moudrost a poznání na Vaší duchovní cestě.

Kategorie otázky: Ježíš, Náboženství různá

Související texty k tématu:

Světová náboženství:
- Křesťanství
- Hinduismus
- Buddhismus
- Islám
- New Age - náboženství bez Boha
- Další texty k tématu náboženství zde

 

Ve vzájemném porozumění a dialogu nám mnohdy brání jen naše odlišné ´dialekty´

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…