Vzmužte se, nebojte se! (Iz 35,4) - Citát z Bible na každý den

13. 7. 2021, MN

Členství a podpora KSČM a víra

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Dobrý den,

v příbuzenstvu mám člověka, který je aktivním katolíkem, ale před několika lety vstoupil do současné KSČM (v KSČ ani v SSM ale nebyl), protože usiluje o sociální spravedlnost. Nedávno mu někdo řekl, že okolo roku 1950 papež vydal dekret, ve kterém exkomunikoval každého, kdo vstoupí do komunistických stran, nebo s nimi spolupracuje.  Platí tento trest nadále?

 Děkuji.

Uskupení, které má v programu zlo...

Vážený pane,
ohledně vstupu do KSČM a možné exkomunikace jsem požádal o právní názor odborníka na církevní právo. Problematika má jeden podstatný moment. V roce 1983 byl sepsán zcela nový církevní zákoník (Kodex kanonického práva) a všechny předchozí církevní tresty tím byly zrušeny a zavedly se nové. Kolega právník píše: „Je pravda, že Pius XII. stanovil trest samovolné exkomunikace pro ty, kdo vstoupí do komunistické strany. Ovšem promulgací CIC 1983 všechny dřívější trestní zákony padly (can. 6, §1, odst. 3), pokud je nový kodex neobsahuje. Což v tomto případě neobsahuje. A se zánikem zákona zaniká i trest, který byl tím zákonem stanoven (can. 1313 §2). Takže pokud dotyčný teprve nyní vstoupil do KSČM, nepodléhá kanonickému trestu.“

Ovšem tím není vyřešen celý problém. Komunistická strana je uskupení, které se veřejně hlásí k ateismu a to s mnoha důsledky odporujícími křesťanskému učení víry i morálky (krom popírání Boha, také otázka potratů, spravedlivého práva na majetek...). Dotyčný tedy může žít v těžkém hříchu. To nemůžeme tak snadno bez znalosti podrobností konstatovat, ale rozhodně je to na pováženou. Nestačí, že se sám žádného zla nedopouští. Je stejně důležité, že se veřejně hlásí k uskupení, které má v programu zlo (zabavení majetku druhých, revoluce včetně násilí,...). Pro prohloubení pohledu na problematiku komunismu lze uvést literární stať Karla Čapka Proč nejsem komunistou, která poměrně dobře vystihuje, oč jde. Lze také upozornit na encykliku Pia XI "Divini Redemptoris".

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Dny vděčnosti zdravotníkům 13. – 19. prosince 2021

Dny vděčnosti zdravotníkům 13. – 19. prosince 2021
(6. 12. 2021) „Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až agrese vůči zdravotníkům vzbudila protireakci a vedla k vyhlášení…

Covid, epidemie, dezinformace a postoj křesťanů

(6. 12. 2021) Dobrý den, měla bych otázku na šíření dezinformací v církvi. Z různých diskuzí, především na sociálních sítích, je…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2021) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech
(1. 12. 2021) Sestry karmelitky vyhlásily sbírku, která potrvá do 19. 1. 2022  

Darujte dárek dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení

Darujte dárek dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení
(1. 12. 2021) Děti vězněných rodičů nemohou za to, kam se narodily. Přestože samy nic nespáchaly, nesou velmi těžce důsledky…

Prosincové číslo časopisu IN!

Prosincové číslo časopisu IN!
(1. 12. 2021) Je prosinec. Vyhlížíme sníh, koukáme po výlohách a mlsně chodíme do spíže. Na Vánoce se těšíme všichni, je to čas volna,…