Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2020, Jas

Civilní sňatek - proč je něco míň?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, sv. manželství

Dobrý den
Chci se zeptat, proč katolická církev neuznává civilní sňatek jako dostačující? Má přítelkyně je nevěřící, já jsem člověk věřící a chodím do katolické církve, i když mi mnohé věci nedávají smysl. Jedna z nich je pohled na svatbu. 

 Jsem jen obyčejný člověk a můžu se mýlit, ale snažím se ptát a řešit duchovní věci nijak nezaujatě. Z mého porozumění je Bůh všudypřítomný a vševědoucí, a tak  podle mě bere na vědomí jak sňatek v katolické církvi, tak i v jiné a také sňatek "jen" úřední. I když ti lidé Boha neznají, Bůh je přítomný v každém lidském srdci bez ohledu, jestli ten člověk o tom ví, nebo neví, vždyť nás stvořil. Jde o to, jestli ho v sobě necháme přetvořit naše srdce podle srdce Ježíšova. Nechci se s vámi hádat, to bych totiž nehledal pravdu, ale chtěl jen spokojit svou mysl, a tak budu rád, když mi napíšete váš názor  :-)

Děkuji, přeji hezký den!

Ten, kdo žije z víry a patří ke Kristu, je zván do ještě hlubšího tajemství manželství

Milý...
chápu, že Vám připadá situace na první pohled trochu nejasná. 
Pohled Bible ukazuje, že manželství je přirozená skutečnost, a tak když se dva nevěřící nepokřtění sobě zaslíbí a svobodně a dobrovolně vstoupí do civilního manželství, Hospodin bere jejich rozhodnutí vážně,  a tak i podle církevního práva je jejich manželství přirozeně platné a nerozlučné.

Pokud je ale někdo pokřtěný v katolické církvi (kdyby byl pokřtěný v jiné církvi, je to jinak!) a uzavře sňatek jen "na úřadě", je tento sňatek z hlediska církevního práva považovaný za neplatný. Proč?

Bible od začátku až do konce mluví o manželství jako o „tajemství", o jeho ustanovení stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a podobě (Gn 1,26-27) a o smyslu, jaký mu dal Bůh, o jeho původu a cíli, o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během celých dějin spásy, o jeho těžkostech vyplývajících z hříchu a o jeho obnovení „v Pánu" (1Kor 7,39). Svojí přítomností a prvním mocným činem při svatbě v Káni Galilejské Ježíš manželství posvětil, viz Jan 2,1-11. Proto také pokřtění snoubenci zvou Ježíše do svého manželství. Velké tajemství svátosti manželství naznačuje sv. Pavel v listě Efezanům 5, 22-33.

Ten, kdo žije z víry a patří ke Kristu, je totiž zván do ještě hlubšího tajemství manželství „v Pánu“, o kterém mluví sv. Pavel v 1 listě Korintským v 7. kapitole. Svátost manželství je prohloubením křestního zasvěcení. Muž a žena během slavení manželské smlouvy jako pokřtění vstupují do smlouvy Krista s církví. Vyjadřují tak, že chtějí být manželi „v Pánu“ a připojují se ke spásonosnému ano Krista a církve. Stávají se vědomě člověkem pro toho druhého, tak jako Kristus se stal člověkem pro nás. Těžko se to vyjadřuje pár slovy. Slavení manželství je taky dílem Ducha svatého. Podstatou křesťanského manželství je jít společně za Bohem, růst v lásce, abychom se jednou mohli setkat tváří v tvář s Bohem, který je Láska.

Uvědomuji si, že píši ve velké zkratce. Biblický pohled na manželství byste našel podrobně zpracovaný např. v knize Miloše Szabo: Manželství, to je také slib anebo na  www.manželství.cz 

Píšete, že Vaše dívka není pokřtěná, ale právě skrze Vás, který s Pánem žijete, může zakusit, co je to manželství „v Pánu“. Naplnit ideál věrného a láskyplného manželství není vůbec snadné. Jsme slabí a hříšní a potřebujeme pomoc, kterou nám Ježíš nabízí, když ho následujeme a do svého vztahu ho vědomě pozveme. Svatební obřad v kostele je viditelným znamením toho, co se mezi snoubenci děje, že Bůh spojuje jejich cesty. Velkou oporou pro mladé manžele může být právě společenství církve a další manželé, kteří se také snaží Krista následovat. Moc bych Vám přála, abyste v církvi objevil poklady, ze kterých můžeme čerpat. 

Beru Vás i Vaši dívku do modlitby. Manželství je velký dar, a pokud k němu směřujete, nebo se pro něj rozhodujete, přeji Vám, abyste zakusil radost z lásky, která se daruje a činí druhého šťastným.

Kategorie otázky: Církevní sňatek, sv. manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(29. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Časopis IN! Duben 2023

Časopis IN! Duben 2023
(29. 3. 2023) Za okny svítí sluníčko a sněží, za chviličku fouká vítr a prší. Aprílové počasí je tu a s ním i nové dubnové číslo…

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...