Národy překují své meče na radlice. (Iz 2,4) - Citát z Bible na každý den

26. 9. 2019, Jasa

Církevní obřad pro nevěřící - jde upravit, zkrátit?

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Církevní sňatek, sv. manželství

Dobrý den,

já ani můj partner nechodíme do kostela (i když já jsem pokřtěná).  Přesto uvažujeme o sňatku v kostele. S místním panem farářem se známe, je velmi milý, otevřený a vážíme si ho, i když se za křesťany nepovažujeme.  Naším hlavním přáním tedy není mít církevní sňatek, ale být oddáni tímto konkrétním člověkěm.

Chtěli bychom  církevní sňatek, ale pokud možno s co nejstručnějším obřadem, co nejvíce podobným obřadu civilnímu. Jaké jsou v takové situaci možnosti? Jaké jsou povinné a nepovinné součásti církevního svatebního obřadu? Co vše by obsahoval pokud možno co nejobyčejnější církevní svatební obřad? Jak dlouho by trval?

Víme, že před církevním sňatkem je nutné chodit na předmanželskou přípravu. Jak tato předmanželská příprava probíhá? S kým? Po jak dlouhou dobu?

Omlouváme se za náš dlouhý a poněkud zvláštní dotaz a předem moc děkujeme za odpoveď!

 

Svatební obřad beze mše není dlouhý

Milí ...
 je vzácné, že poctivě zvažujete možnost svatebního obřadu a cítíte se spíš na ten civilní.  Mnozí snoubenci se nad rozdílem mezi církevním a civilním obřadem příliš nezamýšlejí.

Chtěla bych Vás pozvat na webovou stránku Manželství, kde ve složce věnované církevnímu svatebnímu obřadu najdete podrobně popsané slavení svatby a jeho jednotlivé prvky, viz  Svatební obřady. Možná jste někdy byli přítomni na svatbě, která probíhala ve mši, a to se Vám zdálo hodně dlouhé a nesrozumitelné. Vlastní svatební obřad ale dlouhý není a má stejnou hodnotu a platnost.

Slavení má sice stanovenou formu, ale v rámci obřadu je možné si třeba vybrat vlastní biblická čtení, která budou promlouvat přímo k Vám dvěma. Nejdůležitější jsou otázky před manželským slibem a manželský slib. Záleží na tom, jak dlouho k Vám bude pan farář promlouvat a jaký budete mít hudební doprovod, ale délka takového obřadu je s civilním srovnatelná.

Vzhledem k tomu, že jeden z Vás je pokřtěný, je tato cesta pro Vás formálně otevřená viz Podmínky svatby v kostele. Je prima, že znáte kněze, kterého byste si přáli mít jako oddávajícího. Nejjednodušší bude, když všechny podrobnosti domluvíte přímo s ním. Oddávající kněz také nese odpovědnost za přípravu snoubenců na manželství. Takže bude záležet na tom, jakou praxi má právě ten Váš. Jako doplněk je také možné využít některý z kurzů např. Společnou přípravu na život v manželství. Otázky víry a svátostí nejsou obsahem kurzu. Příprava je spíš praktická, hlavním cílem je předestřít snoubencům důležité oblasti manželského života a nabídnout otázky, které je dobré si společně propovídat. Přípravy na manželství nabízejí Centra pro rodinu po celé republice. Většinou se jedná o čtyři až osm setkání. Je dobré myslet na přípravu včas, protože kapacita kurzů bývá omezená. Může to být i pěkně prožitý čas doby známosti.
Milí, moc bych Vám přála, abyste s panem farářem našli shodu a domluvili se na obřadu, ve kterém Vám bude všem dobře. Ať je to pro Vás krásný začátek nového dobrodružství.

 

Kategorie otázky: Církevní sňatek, sv. manželství

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle