Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, zdl

Bible - historická data nebo poselství? Jak to poznat?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst > Námitky k autentičnosti

Dobrý den,

píšete, že biblická zpráva o stvoření světa, tedy i člověka je tzv. hymnus, báseň, píseň o stvoření, že nemůžeme tento text brát jako detailní, chronologický a vědecký popis stvoření, že to není cílem této knihy a ostatně ani Bible v celé své komplexnosti (i když několik knih Bible patří k historickým knihám).

Proč tedy tato zpráva obsahuje systematické vyjmenování Semova rodu / například / ? Je mi záhadou, proč by inteligence, která sepíše např. tak rozumné biblické poselství příběhu Kaina a Ábela, současně chtěla po čtenáři neustálé " přepínání se " mezi chápáním textu jako poselství, pouhým vyprávěním nezačleněným do kontextu nebo naopak vnímáním konkrétních historických dat.
V tom je obrovská nelogičnost říkající: tady přemýšlej a tady ne. Takové vysvětlení je příliš blízko myšlence, že bible je předkládána jako souhrn životních a sociálních pravidel stvořených člověkem. To by pak snižovalo význam Hospodina.

Dále píšete, že ani na otázku po prvních lidech se nedá jednoznačně odpovědět. Že tu nemusel být jeden Adam s Evou, že je to pro nás částečně tajemstvím, že nevíme, jak to přesně bylo. Ale v Bibli je: Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se - to je přeci jednoznačné....

Četba bible ve mně vyvolává pocit neúplnosti. Jako by v ní chyběli nějaké části. Stejný pocit jsem měl před 40ti lety jako 16ti letý gymnazista, v době slávy socialismu :).
Co změnilo pohled boha na člověka před povodní a po ní. Proč zkrátil dobu života, proč povolil jíst ostatní havěť ...?

Děkuji za Vaše odpovědi.
 

Při četbě je třeba přihlížet k literárním druhům

Dobrý den, 
pro pochopení, jak se katolická církev dívá na Bibli, je zapotřebí se vyvarovat dvou krajností: 1) chápat ji pouze jako slovo Boží, 2) na druhé straně ji brát pouze jako slovo lidské.
II. vatikánský koncil říká, že je potřeba propojit obojí dohromady. V konstituci Dei verbum to vyjadřuje těmito slovy: „Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého.“ A dále: „K sepsání posvátných knih si však Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami…“
V části JAK VYKLÁDAT PÍSMO SVATÉ konstituce říká: „Abychom vystihli úmysl svatopisců, je třeba přihlížet mimo jiné i k literárním druhům.
Jinak totiž podávají a vyjadřují pravdu texty v různém smyslu historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního projevu.“

Na střídání literárních druhů v Bibli se tedy nemusíme dívat jako na části, kde má čtenář přemýšlet a kde nikoli. Přemýšlet má jistě všude a mimo jiné i o tom, jaký literární druh právě čte, aby text správně pochopil.
V Bibli najdeme řadu zdánlivě jednoznačných vyjádření, ale vyložit jejich význam tak jednoduché není. Ježíš v Mt 5,29 říká: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč.“ To je přeci taktéž jednoznačné vyjádření, a přesto podle něj nejednáme a ani si nemyslíme, že by to po nás Ježíš doslova chtěl.

Ten pocit neúplnosti je myslím velmi trefné vyjádření. Ani po přečtení celé Bible nemáme a nebudeme mít odpovědi na všechny naše otázky.

Pokud si o tom, jak církev chápe Bibli, chcete přečíst něco více, doporučuji zmiňovanou konstituci Dei verbum 

S pozdravem
Linka víry

Kategorie otázky: Námitky k autentičnosti

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?