Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, zdl

Bible - historická data nebo poselství? Jak to poznat?

Navigace: Katalog dotazů > Bible, jak číst, koupě, > Námitky k autentičnosti Bible

Dobrý den,

píšete, že biblická zpráva o stvoření světa, tedy i člověka je tzv. hymnus, báseň, píseň o stvoření, že nemůžeme tento text brát jako detailní, chronologický a vědecký popis stvoření, že to není cílem této knihy a ostatně ani Bible v celé své komplexnosti (i když několik knih Bible patří k historickým knihám).

Proč tedy tato zpráva obsahuje systematické vyjmenování Semova rodu / například / ? Je mi záhadou, proč by inteligence, která sepíše např. tak rozumné biblické poselství příběhu Kaina a Ábela, současně chtěla po čtenáři neustálé " přepínání se " mezi chápáním textu jako poselství, pouhým vyprávěním nezačleněným do kontextu nebo naopak vnímáním konkrétních historických dat.
V tom je obrovská nelogičnost říkající: tady přemýšlej a tady ne. Takové vysvětlení je příliš blízko myšlence, že bible je předkládána jako souhrn životních a sociálních pravidel stvořených člověkem. To by pak snižovalo význam Hospodina.

Dále píšete, že ani na otázku po prvních lidech se nedá jednoznačně odpovědět. Že tu nemusel být jeden Adam s Evou, že je to pro nás částečně tajemstvím, že nevíme, jak to přesně bylo. Ale v Bibli je: Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se - to je přeci jednoznačné....

Četba bible ve mně vyvolává pocit neúplnosti. Jako by v ní chyběli nějaké části. Stejný pocit jsem měl před 40ti lety jako 16ti letý gymnazista, v době slávy socialismu :).
Co změnilo pohled boha na člověka před povodní a po ní. Proč zkrátil dobu života, proč povolil jíst ostatní havěť ...?

Děkuji za Vaše odpovědi.
 

Při četbě je třeba přihlížet k literárním druhům

Dobrý den, 
pro pochopení, jak se katolická církev dívá na Bibli, je zapotřebí se vyvarovat dvou krajností: 1) chápat ji pouze jako slovo Boží, 2) na druhé straně ji brát pouze jako slovo lidské.
II. vatikánský koncil říká, že je potřeba propojit obojí dohromady. V konstituci Dei verbum to vyjadřuje těmito slovy: „Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého.“ A dále: „K sepsání posvátných knih si však Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami…“
V části JAK VYKLÁDAT PÍSMO SVATÉ konstituce říká: „Abychom vystihli úmysl svatopisců, je třeba přihlížet mimo jiné i k literárním druhům.
Jinak totiž podávají a vyjadřují pravdu texty v různém smyslu historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního projevu.“

Na střídání literárních druhů v Bibli se tedy nemusíme dívat jako na části, kde má čtenář přemýšlet a kde nikoli. Přemýšlet má jistě všude a mimo jiné i o tom, jaký literární druh právě čte, aby text správně pochopil.
V Bibli najdeme řadu zdánlivě jednoznačných vyjádření, ale vyložit jejich význam tak jednoduché není. Ježíš v Mt 5,29 říká: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč.“ To je přeci taktéž jednoznačné vyjádření, a přesto podle něj nejednáme a ani si nemyslíme, že by to po nás Ježíš doslova chtěl.

Ten pocit neúplnosti je myslím velmi trefné vyjádření. Ani po přečtení celé Bible nemáme a nebudeme mít odpovědi na všechny naše otázky.

Pokud si o tom, jak církev chápe Bibli, chcete přečíst něco více, doporučuji zmiňovanou konstituci Dei verbum 

S pozdravem
Linka víry

Kategorie otázky: Námitky k autentičnosti Bible

Související texty k tématu:

Boží slovo, Bible, Písmo svaté:
Bible - Jsi-li na dně, chop se Božího Slova - má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Biblický citát denně do vašeho e-mailu, či mobilu
- Bible - Boží slovo
- Několik základních myšlenek o Bibli (Prof. Jan Heller ThDr.)
- Biblické texty pro různé životní situace
- Biblické texty na každou neděli a den v týdnu
Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible
- Další texty k tématu bible zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(1. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(27. 3. 2023) Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…