Prchne starost a vzdychání. (Iz 35,10) - Citát z Bible na každý den

7. 8. 2021, Rh (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Víra není o předpisech a rituálech

Víra není o předpisech a rituálech

„Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce jako i Kristus miloval nás a zcela se za nás vydal.“ (Ef 5,2)

„Jedním z velkých pokušení náboženství všech dob a kultur bylo a je oddělování kultu od životního stylu,“ píše B. Häring. Důsledkem takového postoje může být někdy bazírování na rituálech odtržených od života a lpění na bezduchém plnění povinností.

My jsme zváni k tomu, abychom napodobovali Boha. Možná nás napadne otázka, zda to vůbec jde – napodobovat Boha… Inspiraci pro svoje jednání, pro svůj životní styl můžeme čerpat z Ježíšova života, který nám přinesl věrný obraz Boha. Podstatou Ježíšova životního stylu je láska stále přijímaná od Boha. A pak teprve jeho opětovaná láska k Bohu i k druhým lidem. Láska, která nemusí hledat vlastní prospěch, ale prospěch druhého. Je na každém z nás, jestli a jak tento životní styl předáme tomuto světu, těm, kteří jsou kolem nás.

Jsme povoláni přinášet radostnou zvěst.
A ta není ani o rituálech
ani o bezduchém plnění předpisů a povinností.
Ale o lásce a o naději. 
Zachovávat předpisy totiž může být snažší,
než žít podle ducha evangelia.

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.
Pravda bez lásky činí člověka nelítostně kritickým.
Moudrost bez lásky činí člověka vychytralým.
Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí člověka malicherným pedantem.
Důstojnost bez lásky činí člověka ješitným.
Majetek bez lásky činí člověka lakomým.
Víra bez lásky činí člověka fanatickým.
(Autor neznámý. Připisováno Ignáci z Loyoly.)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU
(9. 12. 2023) Může tato situace přinést i něco kladného?

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.