Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40,9) - Citát z Bible na každý den

7. 8. 2021, Rh (Foto: IMA) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Víra není o předpisech a rituálech

Víra není o předpisech a rituálech

„Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce jako i Kristus miloval nás a zcela se za nás vydal.“ (Ef 5,2)

„Jedním z velkých pokušení náboženství všech dob a kultur bylo a je oddělování kultu od životního stylu,“ píše B. Häring. Důsledkem takového postoje může být někdy bazírování na rituálech odtržených od života a lpění na bezduchém plnění povinností.

My jsme zváni k tomu, abychom napodobovali Boha. Možná nás napadne otázka, zda to vůbec jde – napodobovat Boha… Inspiraci pro svoje jednání, pro svůj životní styl můžeme čerpat z Ježíšova života, který nám přinesl věrný obraz Boha. Podstatou Ježíšova životního stylu je láska stále přijímaná od Boha. A pak teprve jeho opětovaná láska k Bohu i k druhým lidem. Láska, která nemusí hledat vlastní prospěch, ale prospěch druhého. Je na každém z nás, jestli a jak tento životní styl předáme tomuto světu, těm, kteří jsou kolem nás.

Jsme povoláni přinášet radostnou zvěst.
A ta není ani o rituálech
ani o bezduchém plnění předpisů a povinností.
Ale o lásce a o naději. 
Zachovávat předpisy totiž může být snažší,
než žít podle ducha evangelia.

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.
Pravda bez lásky činí člověka nelítostně kritickým.
Moudrost bez lásky činí člověka vychytralým.
Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí člověka malicherným pedantem.
Důstojnost bez lásky činí člověka ješitným.
Majetek bez lásky činí člověka lakomým.
Víra bez lásky činí člověka fanatickým.
(Autor neznámý. Připisováno Ignáci z Loyoly.)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?