Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

31. 12. 2005 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Pokud nás zneklidňuje budoucnost...

Ježíš Kristus
je stejný včera
i dnes
i navěky
(Žid 13,8).
Ježíš Kristus nepůsobil jen v minulosti,
ale působí i dnes
a bude působit v budoucnosti!

Pokud nás zneklidňuje budoucnost
a znemožňuje žít naplno přítomnost,
je to jedinečná příležitost
hledět s nadějí a důvěrou k Ježíši.

On je tím,
kdo stojí po boku
každého z nás,
na naší straně!

Spojení s ním se nám může stát
pevnou půdou pod nohama,
může se nám stát nadějí a oporou
pro vždy nejistou budoucnost!

Nevíme, co nám budoucnost přinese,
jedno ale můžeme vědět jistě:
budoucnost každého z nás je v jeho rukou,
ať už by nás potkalo cokoliv.
V něm se nám budoucnost stává jistotou.

Můžeme se k němu vždy obracet
například těmito, anebo podobnými slovy:
Ježíši,
odevzdávám se do Tvých rukou.
Dávám Ti své problémy,
pocity, myšlenky, plány a svou budoucnost.
Buď centrem a Pánem mého života.
Veď můj život k smysluplnému naplnění.
Uč mě chodit po Tvých cestách.
Uč mě modlitbě - spojení s Tebou
a dávej mi citlivost pro Tvé vedení.
Daruj mi svůj pokoj a dej,
ať sebe a svůj život
dokážu vždy s důvěrou vložit do Tvých rukou.
AmenJežíš nám praví: "Já jsem s vámi po všechny dny..." (Mt 28,20)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…