Prchne starost a vzdychání. (Iz 35,10) - Citát z Bible na každý den

16. 9. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Odpuštění je důležitým krokem k našemu uzdravení

Foto -spimi-; dělo, kanón

„Kdo se mstí, zakusí pomstu Boží, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení?“ (Sir 28, 1 – 3)

Když nám někdo ublíží, zasáhne nás to a vyvolá to v nás různé emoce: zklamání, smutek, sebelítost, hněv atd. Emoce ovlivnit nemůžeme, ale záleží na tom, jak s nimi naložíme, jak je zpracujeme.

Apoštol Pavel píše v listu Efezským: „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4, 26). Hněv tedy sám o sobě není špatný. Destruktivním a hříšným se ale může stát dvěma způsoby.

  • Když ho prohlásíme za jakýsi spravedlivý hněv, který nám dává právo na odplatu, a energii, kterou v nás probudil, nevyužijeme ke snaze o nápravu, ale k pomstě.
  • Anebo ho v sobě uchováváme a živíme. Promění se pak v zášť či nenávist, které ničí především nás samotné.

Bible nás už od Starého zákona zve k odpuštění, které neznamená, že se máme tvářit, že se nic nestalo, ale zve nás právě ke zřeknutí se odplaty a (od)puštění hněvu ze svých rukou, ze svého srdce. Dokud totiž touhu po pomstě a hněv nepustíme, zůstáváme v zajetí toho, co nám druhý udělal. Dále to na nás působí a způsobené rány se nemohou uzdravovat. Odpuštění je důležitým krokem k našemu uzdravení.

Někdy se stává, že jsme krok odpuštění již udělali, a přesto, když nám nějaká situace křivdu či ublížení připomene, znovu to v nás probouzí prožité emoce včetně hněvu. To ale není známka neodpuštění. Znamená to, že nás to zasáhlo víc či hlouběji, než jsme si mysleli, a že uzdravení   ještě není úplné. Je to výzva, abychom v postoji odpuštění setrvali. Když ze svého nitra pouštíme zášť a hněv, může ho pak naplnit Boží uzdravující láska.

Sílu odpouštět a i uzdravení si můžeme od Pána vyprošovat.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Odpuštění, smíření:

 

Nenávist ničí toho, kdo nenávidí. Odpuštění uzdravuje a osvobozuje / Foto: liška smutně hledící z klece ven...

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU

Musí být nemoc jen neštěstím? / K POSLECHU
(9. 12. 2023) Může tato situace přinést i něco kladného?

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.