Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

16. 9. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Odpuštění je důležitým krokem k našemu uzdravení

Foto -spimi-; dělo, kanón

„Kdo se mstí, zakusí pomstu Boží, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení?“ (Sir 28, 1 – 3)

Když nám někdo ublíží, zasáhne nás to a vyvolá to v nás různé emoce: zklamání, smutek, sebelítost, hněv atd. Emoce ovlivnit nemůžeme, ale záleží na tom, jak s nimi naložíme, jak je zpracujeme.

Apoštol Pavel píše v listu Efezským: „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4, 26). Hněv tedy sám o sobě není špatný. Destruktivním a hříšným se ale může stát dvěma způsoby.

  • Když ho prohlásíme za jakýsi spravedlivý hněv, který nám dává právo na odplatu, a energii, kterou v nás probudil, nevyužijeme ke snaze o nápravu, ale k pomstě.
  • Anebo ho v sobě uchováváme a živíme. Promění se pak v zášť či nenávist, které ničí především nás samotné.

Bible nás už od Starého zákona zve k odpuštění, které neznamená, že se máme tvářit, že se nic nestalo, ale zve nás právě ke zřeknutí se odplaty a (od)puštění hněvu ze svých rukou, ze svého srdce. Dokud totiž touhu po pomstě a hněv nepustíme, zůstáváme v zajetí toho, co nám druhý udělal. Dále to na nás působí a způsobené rány se nemohou uzdravovat. Odpuštění je důležitým krokem k našemu uzdravení.

Někdy se stává, že jsme krok odpuštění již udělali, a přesto, když nám nějaká situace křivdu či ublížení připomene, znovu to v nás probouzí prožité emoce včetně hněvu. To ale není známka neodpuštění. Znamená to, že nás to zasáhlo víc či hlouběji, než jsme si mysleli, a že uzdravení   ještě není úplné. Je to výzva, abychom v postoji odpuštění setrvali. Když ze svého nitra pouštíme zášť a hněv, může ho pak naplnit Boží uzdravující láska.

Sílu odpouštět a i uzdravení si můžeme od Pána vyprošovat.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Odpuštění, smíření:

 

Nenávist ničí toho, kdo nenávidí. Odpuštění uzdravuje a osvobozuje / Foto: liška smutně hledící z klece ven...

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…