Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15) - Citát z Bible na každý den

6. 4. 2024, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nevěřící Tomáš – náš vzor

photo Velina Bozhilova, unsplash.com; poutník, smutek, deštivé počasí

Tomáš apoštolům řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ (...) Za týden na to Ježíš Tomáše vyzval: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“  (srov. Jan 20,25.27)

Ve známém evangelijním příběhu evangelia přichází vzkříšený Ježíš mezi učedníky. Ti mají strach z židů, a tak spolu tráví čas za zavřenými dveřmi. Tedy, až na jednoho - Tomáš mezi nimi není. A když se vrátí, vyprávění svých kolegů neuvěří. Pro někoho se tím stane navždy „nevěřícím Tomášem“, pro mě naopak vzorem dospělého křesťanství. Proč?

Zaprvé - zřejmě jako jediný překonal strach a opustil společnou místnost, vydal se hledat odpovědi na složité otázky do složitého světa.

Za druhé - nechtěl se spokojit s náboženstvím, které by mu přišlo naivní, které by se stalo pouhou berličkou k jeho smutku, měl odvahu pochybovat, klást si otázky, jít dál.

Za třetí - jeho postoj ho dovedl k tomu, že se sám svým vlastním jedinečným způsobem setkal s Ježíšem, kterého se mohl dotknout vlastním životem.

„Nevěřící Tomáš“ je tak ve skutečnosti patronem všech, kteří upřímně hledají to, co nás přesahuje, kdo se nespokojí s první odpovědí, kdo jdou na dřeň a o věcech přemýšlí, kdo se nebojí pochybnosti. Právě oni jsou možná Bohu blíž, než mnozí náboženští profesionálové.

Podobně to zformuloval před pár lety papež František v jednom ze svých knižních rozhovorů:
„Tvrdí-li někdo s naprostou jistotou, že potkal Boha,
a nedotkne se ho ani náznak nejistoty, není to v pořádku.
Má-li někdo odpovědi na všechny otázky,
je to důkaz, že s ním Bůh není.“

Ať i vaše hledání vyústí v setkání s Tím, který bude možná spíše než odpovědí na všechny otázky pozváním na další cestu!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Pochybnosti a krize víry

  • Přestal jsem věřit v Boha Po automobilové nehodě mého kamaráda jsem se rozhodl, že už nebudu věřit v Boha. Byl jsem hrdý, že jsem se zbavil něčeho, co zjevně nefungovalo. 
  • Víra zraje i krizemi Pro slovo krize se v čínštině používá dvou znaků: první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Krize je bodem zlomu. A podle toho, kam se člověk přikloní, najde buď…
  • Pochybnost a víra existují vedle sebe Naše víra má hodně mezer. Není ale třeba z nich mít strach.  Povzbuzují nás, abychom se Boha nepřestali s důvěrou ptát. Pochybnosti totiž mohou… 
  • Bůh je maják zářící do mé temnoty V mých bojích a pochybnostech, v mých selháních Ty neodcházíš. Můj Majáku zářící do temnoty, budu Tě následovat. Tvá úžasná láska mě vede. (My Lighthouse, videoklip… 
  • Dejme prostor pochybnosti Bůh je všude,  je třeba ho hledat ve všech věcech. Avšak rizikem při hledání Boha je snaha všechno hned přesně vyjadřovat a s lidskou jistotou a arogancí.
  • Další texty k tématu: pochybnosti, krize víry
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.