Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

17. 1. 2009 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Mluv ke mně a veď mě

Samuel spal ve svatyni. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On však pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi."
Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." 1 Sam 3,3b-5.10

Možná se nás někdy zmocňuje neklid
a zdá se nám, že ve svém srdci slyšíme tiché volání:
"Tohle bys měl ve svém životě změnit."
Možná jde o něco, z čeho jde strach
a my se můžeme ocitnout ve zmatku a v nejistotě.

Ptáme se: Namlouvám si to? Je to tlak okolí?
Nebo je to opravdu Boží volání?
Odkud tyto otázky pocházejí?
Co s nimi dělat?

I když nevíme, není třeba se bát,
zavírat se před nimi do ulity, říkat:
Nemám teď sílu něco zásadně měnit.
Anebo: Vůbec nevím, co bych s tím měl jako dělat...

Můžeme jednoduše a prostě říct Bohu:
Mluv, tady jsem.

Bůh po nás nechce nic, čeho bychom nebyli schopni,
nepočítá s tím, že jsme supermani,
ani nechce, abychom se jimi stali.
Ale vidí cestu i pro nás.

Touží, abychom žili náš život naplno.
A chce nás k němu den za dnem vést.

I tebe volá jménem.
Řekni mu každé ráno:
"Tady jsem.
Mluv ke mně a veď mě."

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…