Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

11. 2. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Měla jsem trochu brutální sen

cesta / Photo by Will Francis on Unsplash

Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít. Je v tvé moci zůstat věrným. (srov. Sir 15,16-21)

Před nějakou dobou jsem měla poměrně děsivý živý sen. Jednalo se v něm o možnostech osobního rozhodování a volby. Jedna z variant, která se mi nabízela, byla snadná a zdánlivě bezbolestná, druhá byla naopak náročná a její součástí bylo i jakési bičování!?! Protože jsem neviděla jediný důvod, abych si vybrala tu brutální cestu, ve které bych musela projít nesmyslným trápením, zvolila jsem bezbolestnou variantu. Děj snu pak ale pokračoval naprostým rozkladem všeho, co mi bylo drahé. A já pochopila, že to byl následek toho, že jsem se vydala po cestě, na které jsem opustila zdroj života - Boha…

V mém snu jsem ale naštěstí měla možnost vrátit se zpět do okamžiku volby a rozhodnout se znovu – pro tu náročnější a na první pohled bolestnou cestu. Bála jsem se nesmyslného trápení i lidí, kteří mi měli ubližovat. Ale na každém kroku mé cesty jsem cítila Boží přítomnost. A když jsem se pak nakonec postavila před mučitele, důtky se mu rozpadly v rukou a na žádné bičování nedošlo.

Vím, že život není černobílý. Ani život s Bohem. A vím, že ne vždy to těžší je to lepší. Vím také, že ne vše končí z lidského pohledu happy endem. Rovněž vím, že to, co se mi zdálo, byl jen sen, ne nějaké definování toho, jak věci fungují. A vím, že toto může být jen jeden úhel pohledu. Mně ale ten sen pomohl něco si více uvědomit. 

Každý náš den je přece plný nejrůznějších rozhodnutí. A je jen na nás, po jakém řešení vztáhneme ruku. Bůh nás do žádné varianty rozhodnutí netlačí, on sám nám říká: „Vztáhni ruku, po čem chceš.“ Myslím si ale, že v jeho Lásce můžeme vždy najít povzbuzení k tomu, abychom se někdy nebáli i náročnějších životních výzev. Nevadí, že máme strach, nechce se nám nebo si myslíme, že na to nemáme. Sám Ježíš se v Getsemanské zahradě modlil k Bohu, aby od něj odejmul trápení, které před ním bylo, pokud je to jeho vůle. I on zakoušel muka strachu, bolesti a zrady. Zná naše lidské pocity.

Nenechme se zastrašit,
odevzdávejme každý krok našeho života Bohu
a nechme ho, aby naše zkoušky a rozhodnutí
proměňoval ve vítězství.

Důvěřujme, že on má moc
vše zlé v našich životech
proměňovat v něco dobrého (viz Řím 8,28),
někdy už zde na zemi,
ale hlavně pak definitivně, navždy
až s ním budeme přebývat
tváří v tvář…

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…