Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

18. 2. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Když Rusko napadlo Ukrajinu, bojoval jsem s nenávistí

foto Gerd Altmann z Pixabay

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce…  (Mt 5, 38-45)

Když před rokem Rusko napadlo Ukrajinu, mnoho dní jsem musel odolávat zlosti a nenávisti, které se ve mně vůči agresorům ozývaly. Opakovalo se to pak ještě několikrát, když vyšla najevo zvěrstva, kterých se ruští vojáci dopouštějí. A to se tato válka přímo nedotkla ani mě, ani nikoho z mých blízkých. Jak těžké to musí být pro ty, kdo ji přímo zažívají! Je možné v takové situaci milovat nepřátele?

Přesto jsem vnímal, že právě v takových chvílích jsou Ježíšova slova zvlášť aktuální. Přesto, že to je těžké, je důležité nenechat se nenávistí a touhou po odplatě naplnit a pohltit. Ježíšova výzva „Neodporujte zlému“ neznamená, že máme nechat zlo volně řádit a nestavět se proti němu, ale že se nemáme přidat na stranu zlého tím, že budeme jednat stejně. Ekumenický překlad tuto větu překládá: „abyste se zlým nejednali jako on s vámi.“ Velmi prakticky to komentuje apoštol Pavel v listu Římanům: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji… Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12, 17-18.21). Pavel ví, že se nám nepovede žít vždy se všemi v pokoji, protože to nezáleží jen na nás. Tehdy je o to důležitější nenechat se strhnout ke zlému.

Jak to ale udělat, aby mě zlo nepřemohlo a já naopak přemáhal zlo dobrem?

Trávit čas s naším nebeským Otcem, zakoušet, jak On jedná se mnou, přestože leckdy jednám špatně. V modlitbě si můžu vyprošovat, aby mě naplňovala jeho láska, která na zlo nerezignovala, nezcyničtěla, neodplácí stejným, ale nad zlem vítězí dobrotou. A mohu vyprošovat i svým nepřátelům, aby i je Boží láska zasáhla.

P.S. Ježíšova věta o nastavení druhé tváře je v jednotném čísle a je tedy určena každému jednotlivě. Nastavit mohu jen svou vlastní tvář. Tato Ježíšova výzva není v evangeliu proto, aby ti, které nikdo nebije, dávali knížecí rady těm, kteří jsou napadeni, a poučovali je, co je správná křesťanská reakce.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Odpuštění, smíření:

Válka na Ukrajině 2022
Text modlitby za UkrajinuPapež František píše Ukrajincům devět měsíců po vypuknutí války
Válka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)
- Papež František k válce na Ukrajině

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.