Bůh dal svého Syna. (J 3, 16) - Citát z Bible na každý den

21. 1. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Každý z nás Boha vidíme trochu jinak

foto by pixabay

Napomínám vás, sestry a bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.  (srov. 1 Kor 1,10-17)

Stejně smýšlet a stejně usuzovat?! Není to přehnané? Máme přeci svobodu!

Apoštol Pavel ale varuje před roztržkami. Není totiž dobrou vizitkou, když se mezi sebou jako křesťané hádáme, když si každý myslíme, že právě ta naše „pravda“ a názor je jediný dobrý. Není dobré, když se kvůli různým názorům rozhádáme tak, že už nejsme schopni dál rozvíjet dobré a vstřícné vztahy.

Nahlížet různě na stejnou věc je  možné. Příkladem mohou být evangelia. V Bibli jsou čtyři, každé mluví o Ježíši trochu jinak, a přece každé píše o téže naději. Křesťanská jednota tedy nespočívá ve stejných slovech, ale v témže nasměrování. Každý jsme v Božích očích „originálem“, vztah každého z nás s Ním je osobitý, tudíž i naše radostná zvěst tomuto světu může být jedinečná, a přitom mířit stejným směrem.

„Každý člověk má svého osobního Boha. Ten je samozřejmě jeden, neměnný a originální. Ovšem jelikož ho nikdo z nás plně nezná a každý ho zakoušíme jiným způsobem, vybojováváme si ve svých každodenních zápasech svůj konkrétní Boží obraz. Záleží i na obdobích, jimiž procházíme, ale také na naší lidské zralosti. Postupně se tak každému z nás skládá jakási osobní mozaika toho, kdo jsem já před Bohem a kdo je Bůh. A samozřejmě každý z nás máme na Boha pohled trošku jiný v závislosti na tom, jaký byl náš životní příběh a jaký vztah k Bohu jsme si vyzápasili.“ (Z knihy L. Heryána, Země bez obzoru)

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2023) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...