Hledejte, a naleznete! (Lk 11, 9) - Citát z Bible na každý den

11. 1. 2004, rri | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jsi milovatelný, jsi milovatelná

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné po­době holubice a z nebe se ozval hlas: ”Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.” (Lk 3,21-22)

Vzpomínám na to léto, kdy mi k životu stačil ten pohled lásky. Znáte to, kdo jste to zažili. Věci, které by mohly být bolestí nebo břemenem jsou najednou radostí, protože víš, že jsi milován. Víš, že tvůj život má smysl, víš, že tě někdo miluje. Ta osoba nemusí být nablízku, stačí když někdo tam venku si myslí, že tě může mít rád ("jsi milovatelný"). Jenom když o tom přemýšlíš a víš o tom usnadňuje přijmout všechno ostatní.

Pohled lásky je to, pro co každý člověk žije. Je to tak ne-nutné, ne-samozřejmé, je to takový dar - a proto je to tak osvobozující a vykupující.

Z takověho pohledu lásky od Boha můžeme žít celý život. S ním sneseme nesnesitelné, a bude to s radostí. Břemeno se stává lehkým a sladkým !

V Kristu jsme přijati za milované Boží syny a dcery!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Rozhodnutí pro Krista – duchovní obnova v pá 4. a so 5. listopadu 2022

Rozhodnutí pro Krista – duchovní obnova v pá 4. a so 5. listopadu 2022
(6. 10. 2022) Obnova se koná v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.  Vede P. Michal Němeček. / "Složitá…

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2022) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2022) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?

Jakou radu by nám dnes dal svatý Václav?
(29. 9. 2022) (pastorace.cz) Prožíváme zvláštní dobu. Máme mimořádnou svobodu i blahobyt tak vysoký, jako dosud nikdy. Máme ale…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?