Pošlu k vám Přímluvce. (J 16,7) - Citát z Bible na každý den

11. 1. 2004, rri | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jsi milovatelný, jsi milovatelná

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné po­době holubice a z nebe se ozval hlas: ”Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.” (Lk 3,21-22)

Vzpomínám na to léto, kdy mi k životu stačil ten pohled lásky. Znáte to, kdo jste to zažili. Věci, které by mohly být bolestí nebo břemenem jsou najednou radostí, protože víš, že jsi milován. Víš, že tvůj život má smysl, víš, že tě někdo miluje. Ta osoba nemusí být nablízku, stačí když někdo tam venku si myslí, že tě může mít rád ("jsi milovatelný"). Jenom když o tom přemýšlíš a víš o tom usnadňuje přijmout všechno ostatní.

Pohled lásky je to, pro co každý člověk žije. Je to tak ne-nutné, ne-samozřejmé, je to takový dar - a proto je to tak osvobozující a vykupující.

Z takověho pohledu lásky od Boha můžeme žít celý život. S ním sneseme nesnesitelné, a bude to s radostí. Břemeno se stává lehkým a sladkým !

V Kristu jsme přijati za milované Boží syny a dcery!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Noc kostelů

Noc kostelů
(27. 5. 2022) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června 2022

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
(23. 5. 2022) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Kdy jsou Letnice?

(20. 5. 2022) Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference

NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM - konference
(20. 5. 2022) Ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.