Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

17. 9. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh ochraňuj královnu

Wikimedia

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1Tim 2, 1-4)

Když jsem uslyšel zprávu, že zemřela královna Alžběta II., automaticky jsem vyslovil modlitbu: „God safe the Queen!“ (přel.: Bůh ochraňuj / spas královnu). Přestože znám tento refrén hymny Spojeného království a přestože královna patřila mezi mé oblíbené vládce, pomodlil jsem se za ní až poté, co zemřela.

Na druhou stranu, když jsem četl, jak se patriarcha Kyrill modlí a vyzývá k modlitbám za Putina a ruskou armádu páchající válečné zločiny na Ukrajině, dost mě to pobouřilo. I když za Putina se taky modlím. Ideálně za jeho obrácení, jinak za jeho zastavení.

 

Společně se za politiky modlíváme před volbami. Protože se nechceme rozhádat kvůli politickým preferencím, prosíme, aby z nich vzešli takoví zastupitelé, kteří se budou o veřejné záležitosti starat poctivě, moudře, ve prospěch všech… Domnívám se, že tím ale ve skutečnosti myslíme, aby vyhráli naši favorité.

Modlit se za ty, kdo vládnou a mají moc, neznamená někomu fandit a prosit, aby mu Bůh pomáhal vyhrát nebo prosadit své plány. Ať už vládne kdokoliv, máme ho svěřovat Bohu a vyprošovat mu, aby mu Bůh dával sílu odolat pokušením zneužití moci, moudrost pro všechna rozhodnutí, ochotu neprosazovat sebe, naslouchat druhým a hledat konsenzus. Vyprošovat jim dobré poradce a spolupracovníky, odvahu nepodléhat nátlaku, dar rozlišování, smysl pro spravedlnost… Zkrátka všechny potřebné dary a pomoc potřebné k tomu, aby jejich vláda vytvářela vhodné podmínky pro pokojný, klidný a počestný život společnosti. (Žádná vláda takový život nezajistí, ale může k němu vytvářet předpoklady, nebo taky ne). A pokud máme pochybnosti o poctivých úmyslech těch, kdo zrovna moc mají, máme se modlit za proměnu jejich srdcí.

Kdy jsem se naposledy modlil za ty, kdo vládnou, a v jakém duchu? Kolik tomu věnuji času ve srovnání se sledováním či vedením rozvášněných debat a politických sporů? A jak nakládám s obavami a pocity bezmoci v současné situaci? Modlím se za ty, kdo mají moc a dění ovlivňují, nebo je nechávám přerůst ve frustraci a vztek?

V modlitbě za všechny lidi a zvlášť za ty, kdo vládnou, máme v rukách velkou moc a silnou zbraň. A apoštol Pavel nás vybízí, abychom ji používali na prvním místě.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…