Vládcové lidí, ctěte moudrost. (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

17. 9. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Bůh ochraňuj královnu

Wikimedia

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1Tim 2, 1-4)

Když jsem uslyšel zprávu, že zemřela královna Alžběta II., automaticky jsem vyslovil modlitbu: „God safe the Queen!“ (přel.: Bůh ochraňuj / spas královnu). Přestože znám tento refrén hymny Spojeného království a přestože královna patřila mezi mé oblíbené vládce, pomodlil jsem se za ní až poté, co zemřela.

Na druhou stranu, když jsem četl, jak se patriarcha Kyrill modlí a vyzývá k modlitbám za Putina a ruskou armádu páchající válečné zločiny na Ukrajině, dost mě to pobouřilo. I když za Putina se taky modlím. Ideálně za jeho obrácení, jinak za jeho zastavení.

 

Společně se za politiky modlíváme před volbami. Protože se nechceme rozhádat kvůli politickým preferencím, prosíme, aby z nich vzešli takoví zastupitelé, kteří se budou o veřejné záležitosti starat poctivě, moudře, ve prospěch všech… Domnívám se, že tím ale ve skutečnosti myslíme, aby vyhráli naši favorité.

Modlit se za ty, kdo vládnou a mají moc, neznamená někomu fandit a prosit, aby mu Bůh pomáhal vyhrát nebo prosadit své plány. Ať už vládne kdokoliv, máme ho svěřovat Bohu a vyprošovat mu, aby mu Bůh dával sílu odolat pokušením zneužití moci, moudrost pro všechna rozhodnutí, ochotu neprosazovat sebe, naslouchat druhým a hledat konsenzus. Vyprošovat jim dobré poradce a spolupracovníky, odvahu nepodléhat nátlaku, dar rozlišování, smysl pro spravedlnost… Zkrátka všechny potřebné dary a pomoc potřebné k tomu, aby jejich vláda vytvářela vhodné podmínky pro pokojný, klidný a počestný život společnosti. (Žádná vláda takový život nezajistí, ale může k němu vytvářet předpoklady, nebo taky ne). A pokud máme pochybnosti o poctivých úmyslech těch, kdo zrovna moc mají, máme se modlit za proměnu jejich srdcí.

Kdy jsem se naposledy modlil za ty, kdo vládnou, a v jakém duchu? Kolik tomu věnuji času ve srovnání se sledováním či vedením rozvášněných debat a politických sporů? A jak nakládám s obavami a pocity bezmoci v současné situaci? Modlím se za ty, kdo mají moc a dění ovlivňují, nebo je nechávám přerůst ve frustraci a vztek?

V modlitbě za všechny lidi a zvlášť za ty, kdo vládnou, máme v rukách velkou moc a silnou zbraň. A apoštol Pavel nás vybízí, abychom ji používali na prvním místě.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...