Proč se bojíte? (Mk 4,40) - Citát z Bible na každý den

3. 9. 2022, IMA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Žádný člověk nás nemůže udělat zcela šťastným

dvojice prázdných křesílek v trávě pod stromem/ -ima-

Ježíš jim řekl: „Když někdo neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem." Lk 14,26

Vymývání mozků?

Výše uvedená Ježíšova slova se zdají být velmi tvrdá a nepochopitelná.
Máme snad upozaďovat své nebližší a dokonce sama sebe?!
Není to nějaké sektářské nařízení, které lidem vymývá mozky
a nutí je k bezpodmínečné poslušnosti?

Myslím, že ne.

Priority ve vztazích, aby mohly dobře fungovat

Existuje totiž něco jako priority v lidských vztazích, aby mohly dobře fungovat.

Absolutní prioritu tak mají moji nejbližší v rodině: manžel, manželka, následují děti, pak jsou na různých pozicích rodiče, příbuzní, přátelé, kolegové, kolegyně, sousedé, známí… (V různých životních fázích, pozicích a stavech je to různé.)

Je proto nezdravé a do budoucna neperspektivní, pokud by někdo dával přednost například své práci před manželkou, manželem, nebo před svými dětmi. Také je nezdravé, pokud manželé upřednostňují před partnerem své rodiče, anebo pokud před partnerem upřednostňují i své děti. Stejně zvláštní a nekonstruktivní by bylo, pokud by se někdo z manželů choval lépe k cizím lidem, než ke svému partnerovi. Atd., atd.

Každého z nás bezpodmínečně miluje jen Bůh

Jako křesťané ale věříme, že tím nebližším v našem životě je Bůh. On nás stvořil, aby se s námi podělil o svou lásku a plnost. On každému z nás nabízí život v plnosti a bez konce. On každého z nás miluje bezpodmínečně, neohraničeně a bez podmínek. On svou lásku k nám dokázal i tím, že se všeho zřekl, nelpěl na svém božství a žil svůj život v Ježíši Kristu s námi na zemi a zemřel jako my a na našem místě.

Můžeme tedy říci, že v prioritách našich vztahů má první místo právě On. A je na nás, zda mu ho dáme. Protože, jak někdo trefně řekl, pokud dostane Bůh v našem životě (opravdu) první místo, tak i vše ostatní v našem životě postupně dostává to pravé a harmonické místo.

Praktické kladné důsledky pro každého

Mít Boha na prvním místě má i další kladné a praktické důsledky. Pokud se totiž například zafixujeme na někoho ze svých blízkých a začneme na něm lpět, povýšíme ho tak na jakýsi podstavec, uděláme si z něj podvědomě jakési „božstvo“ či nějakou modlu a budeme od něj podvědomě očekávat a požadovat naplnění svých potřeb. Ale toto přání nám druhý člověk nemůže nikdy zcela splnit! Žádný člověk, ani žádná věc nás nemohou udělat šťastnými.  A tak můžeme svého „zbožštělého“ partnera svými očekáváními a požadavky úplně zničit. Následně zničit i celý vztah, včetně dalších lidí – dětí, které jsou jen nevinnými oběťmi takového pomýleného vztahu.

Další kladný důsledek toho, že máme Boha na prvním místě, je jakési zrcadlové obrácení výše zmíněného. Když (pochopitelně) od svého partnera či života nedostáváme to, co bychom chtěli, potřebovali či očekávali, víme, že je tu někdo vyšší, koho máme na prvním místě. Jen od něj můžeme očekávat naplnění naší touhy po lásce a naplněném životu. Jen u něj je "víc".

Stejně to platí ve všech případech, kdy nás „život vzal nějak zkrátka“. I tehdy víme, že u Boha máme své naplnění. Víme, že pokud se pro něj rozhodneme, nepřijdeme definitivně „zkrátka“. A ve všedním životě nás tak může posilovat jistota, že nic a nikdo na tomto světě není absolutní. Jen Bůh.

Priorita, ze které čerpáme posilu pro život

Pokud máme Boha na prvním místě,
můžeme tak objevovat jeho lásku,
žít z ní,
čerpat z ní,
opírat se o ní,
radovat se z ní.
A pak předávat dál,
co jsme sami obdrželi…

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě
"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3)

Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás 
Sám mám málo 
Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější
Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat 
Touha po lásce 
- Nenaplněné touhy (web pastorace.cz)

Láska, vztahy, přátelství:
Přátelství, friendship, Freundschaft / foto IMA- Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (De Saint Exupery)
- Přátelé nejsou dokonalí lidé
- Narodili jsme se také pro své přátele (Józef Augustyn)
- Sdílnost přátelství posílí (Benedikt Groeschel)
- Další texty k tématu vztahy a přátelství zde

Dokonalá (křesťanská) rodina neexistuje
Neexistují dokonalé rodiny
Nepřiznaná krize v manželství je nakloněná rovina
Rodinu netvoří dokonalí lidé
"Křesťanská" rodina neznamená: "Dokonalá" rodina...
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření
Chraňte své rodiny
Dětem se předává neuvěřitelná nepravda
Falešná očekávání způsobují krize

 

V srdci každého z nás je touha po lásce a štěstí, které může naplnit jen Bůh...

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.