Vstaň, jdi!                                            (Jon 3,2) - Citát z Bible na každý den

3. 9. 2022, IMA | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Žádný člověk nás nemůže udělat zcela šťastným

dvojice prázdných křesílek v trávě pod stromem/ -ima-

Ježíš jim řekl: „Když někdo neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem." Lk 14,26

Vymývání mozků?

Výše uvedená Ježíšova slova se zdají být velmi tvrdá a nepochopitelná.
Máme snad upozaďovat své nebližší a dokonce sama sebe?!
Není to nějaké sektářské nařízení, které lidem vymývá mozky
a nutí je k bezpodmínečné poslušnosti?

Myslím, že ne.

Priority ve vztazích, aby mohly dobře fungovat

Existuje totiž něco jako priority v lidských vztazích, aby mohly dobře fungovat.

Absolutní prioritu tak mají moji nejbližší v rodině: manžel, manželka, následují děti, pak jsou na různých pozicích rodiče, příbuzní, přátelé, kolegové, kolegyně, sousedé, známí… (V různých životních fázích, pozicích a stavech je to různé.)

Je proto nezdravé a do budoucna neperspektivní, pokud by někdo dával přednost například své práci před manželkou, manželem, nebo před svými dětmi. Také je nezdravé, pokud manželé upřednostňují před partnerem své rodiče, anebo pokud před partnerem upřednostňují i své děti. Stejně zvláštní a nekonstruktivní by bylo, pokud by se někdo z manželů choval lépe k cizím lidem, než ke svému partnerovi. Atd., atd.

Každého z nás bezpodmínečně miluje jen Bůh

Jako křesťané ale věříme, že tím nebližším v našem životě je Bůh. On nás stvořil, aby se s námi podělil o svou lásku a plnost. On každému z nás nabízí život v plnosti a bez konce. On každého z nás miluje bezpodmínečně, neohraničeně a bez podmínek. On svou lásku k nám dokázal i tím, že se všeho zřekl, nelpěl na svém božství a žil svůj život v Ježíši Kristu s námi na zemi a zemřel jako my a na našem místě.

Můžeme tedy říci, že v prioritách našich vztahů má první místo právě On. A je na nás, zda mu ho dáme. Protože, jak někdo trefně řekl, pokud dostane Bůh v našem životě (opravdu) první místo, tak i vše ostatní v našem životě postupně dostává to pravé a harmonické místo.

Praktické kladné důsledky pro každého

Svými požadavky můžeme druhého úlně zničit 

Mít Boha na prvním místě má i další kladné a praktické důsledky. Pokud se totiž například zafixujeme na někoho ze svých blízkých a začneme na něm lpět, povýšíme ho tak na jakýsi podstavec, uděláme si z něj podvědomě jakési „božstvo“ či nějakou modlu a budeme od něj podvědomě očekávat a požadovat naplnění svých potřeb. Ale toto přání nám druhý člověk nemůže nikdy zcela splnit! Žádný člověk, ani žádná věc nás nemohou udělat šťastnými.  A tak můžeme svého „zbožštělého“ partnera svými očekáváními a požadavky úplně zničit. Následně zničit i celý vztah, včetně dalších lidí – dětí, které jsou jen nevinnými oběťmi takového pomýleného vztahu.

Je tu někdo, kdo nabízí víc

Další kladný důsledek toho, že máme Boha na prvním místě, je jakési zrcadlové obrácení výše zmíněného. Když totiž (pochopitelně) od svého partnera či od života nedostáváme to, co bychom chtěli, potřebovali či očekávali, víme, že je tu někdo vyšší, koho máme na prvním místě. Jen od Něj můžeme očekávat naplnění naší touhy po lásce a naplněném životu. Jen u něj je "víc" ("magis").

Nepřijdeme definitivně „zkrátka“

Stejně to platí ve všech případech, kdy nás „život vzal nějak zkrátka“. I tehdy víme, že u Boha máme své naplnění. Víme, že pokud se pro něj rozhodneme, nepřijdeme definitivně „zkrátka“. A ve všedním životě nás tak může posilovat jistota, že nic a nikdo na tomto světě není absolutní. Jen Bůh.

Priorita, ze které čerpáme posilu pro život

Pokud máme Boha na prvním místě,
můžeme tak objevovat jeho lásku,
žít z ní,
čerpat z ní,
opírat se o ní,
radovat se z ní.
A pak předávat dál,
co jsme sami obdrželi…

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Touhy v našem životě

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože." (Sv. Augustin)
"V každém člověku je propast, kterou může naplnit jen Bůh." (Blaise Pascal).
"Bůh lidem dal do srdce touhu po věčnosti." (Kaz 3,11) 
"Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po Bohu." (Žl 42,2-3) 

Láska, vztahy, přátelství: 

Dokonalá (křesťanská) rodina neexistuje
Neexistují dokonalé rodiny
Nepřiznaná krize v manželství je nakloněná rovina
Rodinu netvoří dokonalí lidé
"Křesťanská" rodina neznamená: "Dokonalá" rodina...
Pravá láska se neobejde bez zklamání, neshod a sebezapření
Chraňte své rodiny
Dětem se předává neuvěřitelná nepravda
Falešná očekávání způsobují krize

 

V srdci každého z nás je touha po lásce a štěstí, které může naplnit jen Bůh...

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky
(20. 2. 2024) Únor je letos delší o celý jeden den, je totiž přestupný rok. Jak ho prožijeme? A co nás čeká v úplně novém, únorovém…

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.
(19. 2. 2024) Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být…

Popeleční středa, začátek postní doby

Popeleční středa, začátek postní doby
(13. 2. 2024) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum…