Pán setře slzu z každé tváře. (Iz 25, 8) - Citát z Bible na každý den

6. 1. 2008, šape

Zvířata, člověk a Bůh

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Bůh

Dobrý den, jsem Křesťanka, a mám kamarádku, která věří na převtělování, vegetariánství a tak. Je tam plno věcí, které se neshodují s křesťanstvím, přesto ale musím uznat, že tam mají odpovězenou otázku: A co zvířata?

Tím jsem chtěla říct, že mi přijde, že chybí v křesťanské literatuře zmínka o zvířatech, o přírodě, o rostlinách a tak, jejich vztahu k člověku. Přesto věřím, že to v bibli je, protože Bůh je nejvíc spravedlivý, tedy by určitě nestvořil zvířata jen k tomu, abychom je jedli. Kde bych to v bibli našla?

Já vím, že Ježíš dává časté příklady na přírodě, ale stejně jsem tam ještě nenašla odpověď na moji otázku. Jak je to se zvířaty? Já vím, že je v bibli napsáno, že jsou pokrmem, ale není hřích třeba velkochov a týrání zvířat, upírání jejich svobody, i když je to v zájmu člověka, aby se najedl? A co zvířata po smrti? Není smůla, narodit se jako zvíře a tím pádem sice nedělat zlo, ale následně také nemít život věčný? Myslím, že zvířata nejsou jen "služebníci" a člověk si může s nimi dělat, co chce.

Starověký člověk ve zvířatech neviděl pouhou "flákotu"

Když budeš při četbě Bible pozorná, tak se na stránkách se zvířaty budeš setkávat poměrně často. Starověký člověk žil spojen s přírodou daleko pevněji, než jsme my. Proto pro něho byl vztah ke zvířatům daleko bezprostřenější než pro nás. On v nich neviděl pouhou "flákotu" na talíři, ale partnera, Boží stvoření i přostředníka mezi ním a Stvořitelem. Ještě za dob církevních otců lidé věřili, že jelen se nechá chytit (ne že my ho chytíme), ryba sama se nechá ulovit (ne že my ji ulovíme), že včela nám dává med (a ne že my si od včely vezmeme med). Je to možná slovíčkaření, ale v tomto případě vystihuje podstatu vztahu.

Bible nám nedá odpověď na všechny naše otázky přímo. Na stránkách Knihy knih se nedočteme, jakou zubní pastu máme používat a nebo jestli ji vůbec máme používat. V Bibli se nedočteme, jestli mám jít do školy každý den, nebo jen v úterý, v Bibli se nedočteme ani jestli mám chovat pět prasnic nebo pět tisíc. To prostě Bible (která vznikala v průběhu asi tisíce let a byla dopsána před dvěma tisící let) neřeší.

Ke svému dopisu ti přikládám jeden článeček mého kamaráda, který je doktor přírodních věd. Z jeho článku, který je velmi poetický, se dozvíš několik odkazů, které tě navedou na stránky Bible, kde se o přírodě něco dozvíš. A jak se k ní potom chovat? To záleží na tvém citu.

Možná, že jsem ti neodpověděl vyčerpávajícím způsobem, ale jsem otevřený pro další dialog.


MODLITBA RYBIČKY
(Převzato z časopisu Brázda, autor Matúš Kocian)

Dobrý Bože, my tvoje rybičky a želvičky, Tě chceme chválit. Ano, chválit spolu se vším, co má dech , se všemi zvířaty divokými i krotkými , se vší zvěří a dobytčaty, s plazy a okřídleným ptactvem , neboť Tys nás jako všechna svá díla stvořil s láskou. Jak také jinak, vždyť Ty sám jsi Láska. A kromě toho jsi nás stvořil dobré, ba velmi dobré . Dobré nikoli na talíři, ale dobré proto, že Tys dobrý. Všechno, co jsi stvořil miluješ, vždyť bys nemohl udělat něco, co bys měl v nenávisti . Velebíme Tě za to, že i my můžeme vypravovat o Tvé slávě a zvěstovat dílo Tvých rukou . Tys k nám přece dobrotivý a nade vším, cos učinil, se slitováváš .

Také ti, Bože, chceme děkovat. Za to, že nám dáváš potravu , dáváš nám náš pokrm v pravý čas, otvíráš svou ruku a živíš nás s laskavostí, jako vše živé . Neboť Ty miluješ život, který Tobě patří , tys jeho zdrojem, Ty sám jsi život. Děkujeme ti za to, že se vším, co žije, ano i s námi, jsi učinil smlouvu, smlouvu své lásky , kterou nikdy neodvoláš. A tak jsi, Bože, miloval svět, žes dal svého jednorozeného Syna, který se stal člověkem a jeho Svatý Duch prostřednictvím našich lidských bratří dále koná ve světě dílo spásy , když zpřítomňuje Krista v eucharistii. A ústy člověka Tě také my při slavení Nejsvětější eucharistie můžeme s celým tvorstvem chválit .

A tak Tě, Bože, prosíme za sebe i za naše lidské přátele. Kéž všichni pochopí, že i když sis je zamiloval zcela zvláštní láskou, neboť jsi je stvořil ke svému obrazu, miluješ také nás. Také my jsme přece stvořeni skrze Krista a pro Krista a také nás spolu se vším, co je na nebi i na zemi, přivedeš k jednotě v Něm, až se naplní čas . Ať tě tedy jednou chválíme ve Tvém království spolu s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti , na věky věků. Amen

Kategorie otázky: Víra – nauka víry, katechismus, Výklady jednotlivých pasáží, Bůh

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Advent

Advent
(1. 12. 2021) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech

Podpořte vznik unikátního duchovního centra a kláštera bosých karmelitek v Drastech
(1. 12. 2021) Komunita sester karmelitek vyhlásila veřejnou sbírku na projekt na webu Donio. Sbírka probíhá  do 19. 1.…

Prosba o podporu rodiny s těžkým životním příběhem

Prosba o podporu rodiny s těžkým životním příběhem
(29. 11. 2021) Dlouhodobá péče o naše postižené děti nás dovedla do stavu hlubokého vyčerpání.

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi
(29. 11. 2021) Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Několik tipů Arcidiecézní charity Praha.

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2021) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…